Priser for tilslutning af stikledning

Priserne herunder er de gældende priser i kroner i 2019.

 

Ekskl. moms Inkl. moms
Tilslutningsbidrag vand
Hovedanlægsbidrag pr. enhed 3.384 4.230
Forsyningsledningsbidrag 15.635 19.543,75
Stikledningsbidrag 4.069 5.086,25
Tilslutningsbidrag spildevand
Kloakstikledningsgebyr 47.302 59.127,50
– Føres tagvand til faskine 28.381 35.476,25

 

Tilslutningsbidraget på Vand består af et fast bidrag til forsyningsledninger og stikledninger samt et hovedanlægsbidrag fastsat efter forbrug (se skema herunder). Alle bidrag vedrørende vand skal være betalt inden tilslutning foretages.

 

Hovedanlægsbidrag

 

Beregning af enheder efter årsforbrug i m³

Årsforbrug m³ Enheder
0–500 1
501–1.000 2–3,5
1.001–2.500 3,5–7
2.501–5.000 7–11,5
5.001–7.500 11,5–15,5
7.501–10.000 15,5–19,5

 

Forbrug over 10.000 m³ vil blive fastsat særskilt efter aftale.