Klimatilpasning og LAR

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever flere og kraftigere regnskyl end tidligere – og den udvikling vil fortsætte.

I Lyngby mærker vi også konsekvenserne af de øgede vandmængder. Husene står tæt og vejene er asfalterede, og derfor kan størstedelen af regnvandet kun løbe væk via kloakken. Det kuperede terræn i Lyngby får tillige vandet til at samle sig i lavningerne, og det giver et stort pres på kloaknettet. Selvom vi har 430 km kloakledning, er det ikke alle steder, at kloaknettet kan følge med, når det regner kraftigt, og det skaber oversvømmelser og overløb.

 

Hvad gør Lyngby-Taarbæk Forsyning?

Vi renoverer og udbygger løbende kloaknettet, men det er umuligt at bygge kloakker, der kan rumme ethvert regnskyl. Samtidig har vi en stopklods ved renseanlægget Mølleåværket, der har en begrænsning på, hvor meget spildevand, der kan løbe igennem systemet. Så for at reducere overløb og oversvømmelser er det vigtigt, at regnvandet bliver bremset og tilbageholdt under kraftige regnskyl. Derfor har vi gang i flere klimatilpasningsprojekter, hvor vi blandt andet etablerer regnvandsbassiner, adskiller regnvand fra spildevand og anlægger LAR-løsninger. LAR står for ‘lokal afledning af regnvand’, og LAR-løsninger har den fordel, at regnvandet nedsiver i jorden eller fordamper, og dermed belaster det ikke kloaknettet.

Både Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning betragter vandet som en ressource, der kan tilføre kommunen værdi. Derfor vælger vi ofte løsninger, hvor regnvandet skaber liv og rekreative områder.

Vores største og mest markante klimatilpasningsprojekt er genåbningen af Fæstningskanalen i Lyngbys centrum. Det projekt er stadig i planlægningsfasen, men aktuelt er vi i gang med at klimatilpasse i blandt andet Virumparken og omkring Lyngby Stadion. Læs mere om vores projekter i menuen til venstre.

 

Hvad kan du gøre?

Grundejere kan også aflaste kloaknettet ved at anlægge egne LAR-løsninger. Hvis du som grundejer håndterer regnvandet på egen grund, kan du få tilbagebetalt en del at tilslutningsbidraget – læs mere her.

De mest almindelige LAR-løsninger på boliggrunde er etablering af faskiner, regnbede, grønne tage, regnvandsbeholdere og gennemtrængelige belægninger i stedet for traditionelle fliser. Du kan læse mere om LAR i Lyngby-Taarbæk på disse sider og på www.klimatilpasning.dk.