Nyheder 2015

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Undersøgelser af grundvandsmagasinerne

Lyngby-Taarbæk Forsyning undersøger mulighederne for mere vandindvinding, og derfor bliver grundvandsmagasinerne ved Dyrehavegårds Jorder og i Brede kortlagt mellem jul og nytår.

Skraldebilen holder også jul

I uge 52 og 53 vil nogle få tømt deres dagrenovation en dag tidligere end normalt. Det skyldes, at skraldebilen...

Aflæsning af vandmåler

Det er nu blevet tid til at aflæse din vandmåler. Du kan indberette aflæsningen her. Du skal bruge dit kundenummer...

Tilmeld dig betalingsservice

Her på hjemmesiden kan du nu tilmelde dine regninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning til Betalingsservice. Når din regning er tilmeldt Betalingsservice,...

Undersøgelse af fælles organisering af forsyningsselskaber

Den 5. november drøftede borgmestrene i de 5 nordsjællandske kommuner - Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal - muligheden for at etablere en fælles rensestruktur i de 5 kommuner.

Ingen fare for mennesker og dyr efter udslip

De første vandprøver taget i Mølleåen efter udslippet torsdag den 5. november viser, at spildevandet har været fortyndet af regnvand,...

Udslip til Mølleåen

Torsdag den 5. november blev Mølleåen ramt af et udslip af spildevand under arbejdet med at renovere spildevandsledningen langs åen. Lyngby-Taarbæk Forsyning har pålagt entreprenøren at indstille arbejdet, indtil de på tilfredsstillende vis kan dokumentere, at en sådan hændelse ikke vil ske igen.

Gravearbejde lukker krydset Sorgenfrigårdsvej/Caroline Amalie Vej

Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at klimatilpasse området omkring Lyngby Stadion. Arbejdet betyder, at krydset mellem Sorgenfrigårdsvej og Caroline Amalie Vej bliver spærret for trafik fra 3-19. november.

Vores priser i 2016

Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har nu fastsat priserne på vand, vandafledning, affald med mere for 2016.

Kloakarbejde langs Mølleåen

Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med at renovere kloakledninger langs Mølleåen i området omkring Helsingørmotorvejen. Arbejdet lukker flere stier og dele af Dybendalsvej.