Nyheder 2016

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Nye tømmedage på storskrald

Bor du i villa eller rækkehus, er der nye tømmedage på storskrald fra 1. januar 2017. Storskrald vil fremover blive hentet hver 4. uge. Etageejendomme får hentet storskrald i ulige uger.

Billigere vand og uændret pris for affald

I 2017 slipper vores kunder lidt billigere for drikkevand og afledning af spildevand, og affaldshåndtering kommer til at koste det samme som i 2016.

Undgå gebyr på din regning for vand og affald

Få dine regninger gennem Betalingsservice eller e-Boks, og spar 75 kroner om året.

Husk at aflæse vandmåleren

For at få en korrekt regning for vandforbruget, skal vandmåleren aflæses ved årsskiftet.

Nyt skyllesystem indviet

I de seneste måneder har vi etableret et skyllesystem ved Lyngby Roklub. Skyllesystemet skal sørge for, at spildevandsledningerne under Fæstningskanalen ikke stopper til.

Store mængder affald til genanvendelse

Sorteringsordningen kører nu på fulde omdrejninger, og med ordningen indsamler vi mere end 130 ton glas, metal, plast og papir hver måned.

Ekstra sække til dagrenovation

Igen i år uddeler vi ekstra skraldesække til dagrenovation. Sækkene bliver leveret fra mandag den 28. november.

Ros til sorteringsordningen

Mange lagde vejen forbi vores infodage om sorteringsordningen. Her fik de besøgende svar på deres spørgsmål, og mange roste ordningen, fordi den gør hverdagen lettere.

Kloakarbejde på Langs Hegnet

Vi renoverer kloakledningen i den nordlige del af Langs Hegnet i perioden 10/11 til 25/11. Vi bruger strømpeforingsmetoden, der ikke kræver opgravning.

Nu skal dine gamle bøger genanvendes

På genbrugspladsen på Firskovvej er der netop ankommet en ny container til brugte bøger. For nu kan Lyngby-Taarbæk Forsyning sammen med Vestforbrænding sende bøger til genanvendelse.