Nyheder 2017

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Projektleder til klimatilpasning

Vi søger en ny kollega, der vil være med til sikre Lyngby-Taarbæk mod de øgede regnmængder, som klimaforandringerne giver.

Forbrugervalg 2017

Vil du have direkte indflydelse på beslutningerne på vand- og spildevandsområdet? Så er chancen der nu, da vi skal have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Foreløbige priser for 2018

Her kan du se de foreløbige priser for vand og affald i 2018. Priserne er endnu ikke godkendt, så de kan blive ændret en smule.

Pesticid ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det aktuelle pesticid, desphenyl-chloridazon, er ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår i øjeblikket i pressen, at pesticidet,...

Borgermøde om Fæstningskanalen

Mandag den 4. september var alle borgere i Lyngby-Taarbæk inviteret til borgermåde på rådhuset til at stille spørgsmål samt komme med idéer og tanker omkring Fæstningskanalen.

Driftsforstyrrelser i Taarbæk

Kortvarig lukning af vandet kan forekomme i Taarbæks sydlige del, mens vi etablerer en regnvandsledning.

Indvielse af nyt stort regnvandsbassin i Badeparken

I lørdags indviede Forsyningen et åbent regnvandsbassin, som er blevet til i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø.

Drikkevand fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S leverer rent drikkevand til borgerne i Lyngby-Taarbæk kommune.

En sommer med skybrud og kraftige regnskyl

Sommerens voldsomme regnskyl har presset kloaksystemet. Men hvem skal egentligt have besked, når regnvandet flyder over?

Taarbæk Strandvej spærret for gennemkørsel

Frem til december er Taarbæk Strandvej spærret for gennemkørsel på grund af kloakarbejde. Bus 388 er omlagt i byggeperioden.