Nyheder 2017

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Aflæsning af elektroniske vandmålere

Kunder med de nye, elektroniske vandmålere skal ikke aflæse måleren - det sker automatisk. Målerne bliver fjernaflæst i dagene 3.-4. januar 2018.

Seks kandidater til forbrugervalget

Vi kan nu offentliggøre navnene på de kandidater, som stiller op til valget til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

1.800 ton genanvendeligt affald indsamlet på et år

Sorteringsordningen er kommet godt fra land i Lyngby-Taarbæk. På et år er der indsamlet 1.800 ton glas, plast, metal og papir til genanvendelse.

Foreløbige priser for 2018

Her kan du se de foreløbige priser for vand og affald i 2018. Priserne er endnu ikke godkendt, så de kan blive ændret en smule.

Pesticid ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det aktuelle pesticid, desphenyl-chloridazon, er ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår i øjeblikket i pressen, at pesticidet,...

Borgermøde om Fæstningskanalen

Mandag den 4. september var alle borgere i Lyngby-Taarbæk inviteret til borgermåde på rådhuset til at stille spørgsmål samt komme med idéer og tanker omkring Fæstningskanalen.

Driftsforstyrrelser i Taarbæk

Kortvarig lukning af vandet kan forekomme i Taarbæks sydlige del, mens vi etablerer en regnvandsledning.

Indvielse af nyt stort regnvandsbassin i Badeparken

I lørdags indviede Forsyningen et åbent regnvandsbassin, som er blevet til i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø.

Drikkevand fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S leverer rent drikkevand til borgerne i Lyngby-Taarbæk kommune.

En sommer med skybrud og kraftige regnskyl

Sommerens voldsomme regnskyl har presset kloaksystemet. Men hvem skal egentligt have besked, når regnvandet flyder over?