Nyheder 2017

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Stem til forbrugervalget

Nu kan du stemme på en af de seks kandidater til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Du kan stemme til og med den 14. januar.

Aflæsning af elektroniske vandmålere

Kunder med de nye, elektroniske vandmålere skal ikke aflæse måleren - det sker automatisk. Målerne bliver fjernaflæst i dagene 3.-4. januar 2018.

Husk at aflæse vandmåleren

Det er blevet tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Indberet dit forbrug nu, og få en korrekt regning for dit vandforbrug.

Affaldsindsamling omkring jul og nytår

Skraldebilen holder også juleferie - dog kun den 25/12 og 1/1. Derfor vil nogle opleve, at afhentning af affald bliver forskudt en dag.

Seks kandidater til forbrugervalget

Vi kan nu offentliggøre navnene på de kandidater, som stiller op til valget til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

1.800 ton genanvendeligt affald indsamlet på et år

Sorteringsordningen er kommet godt fra land i Lyngby-Taarbæk. På et år er der indsamlet 1.800 ton glas, plast, metal og papir til genanvendelse.

Foreløbige priser for 2018

Her kan du se de foreløbige priser for vand og affald i 2018. Priserne er endnu ikke godkendt, så de kan blive ændret en smule.

Pesticid ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det aktuelle pesticid, desphenyl-chloridazon, er ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår i øjeblikket i pressen, at pesticidet,...

Borgermøde om Fæstningskanalen

Mandag den 4. september var alle borgere i Lyngby-Taarbæk inviteret til borgermåde på rådhuset til at stille spørgsmål samt komme med idéer og tanker omkring Fæstningskanalen.

Driftsforstyrrelser i Taarbæk

Kortvarig lukning af vandet kan forekomme i Taarbæks sydlige del, mens vi etablerer en regnvandsledning.