Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Ris og ros til Lyngby-Taarbæk Forsyning

I efteråret gennemførte Lyngby-Taarbæk Forsyning en kundeundersøgelse - se resultatet her.

Har vi dine kontaktoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger om alle vores kunder. Oplysningerne er vigtige for, at vi bedst muligt kan betjene dig.

Ekstra sække til dagrenovation

Igen i år uddeler vi ekstra skraldesække til dagrenovation. Sækkene bliver leveret fra mandag den 3. december, og de kan bruges hele året.

‘Langt fra Borgen’ i Lyngby

DR-programmet 'Langt fra Borgen' lagde 26. oktober vejen forbi Lyngby. Emnet var affaldssortering og 4-kammerbeholderen var med som case.

Gør vi det godt?

I oktober gennemfører vi en kundeundersøgelse, så vi får et bedre indblik i, hvordan kunderne vurderer vores service, kommunikation og ydelser.

Forkerte tal om plast skaber unødig tvivl

75% af det plast, som bliver sorteret i Lyngby-Taarbæk, bliver genanvendt. Det oplyser Vestforbrænding efter historier i pressen om begrænset genanvendelse af plast.

Nyt login til selvbetjening

På grund af skærpede krav i forbindelse med persondataforordningen (GDPR) er der sket ændringer til login i selvbetjening.

Nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej

13. august indleder vi arbejdet med at anlægge nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej. Arbejdet vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

Lyngbys vand er fri for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. Nye prøver viser, at vandet heller ikke indeholder nyt pesticid.

Pap i pap

Der er kommet ny storskraldsbil, og derfor kan vi igen aflevere pap i pap. Det vil sige, at det er ok at samle pap i en større papkasse.