Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Gør vi det godt?

I oktober gennemfører vi en kundeundersøgelse, så vi får et bedre indblik i, hvordan kunderne vurderer vores service, kommunikation og ydelser.

Foreløbige priser for affald 2019

Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har godkendt priserne for affaldsordningerne for 2019 - se dem her. Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende dem i efteråret.

Forkerte tal om plast skaber unødig tvivl

75% af det plast, som bliver sorteret i Lyngby-Taarbæk, bliver genanvendt. Det oplyser Vestforbrænding efter historier i pressen om begrænset genanvendelse af plast.

Nyt login til selvbetjening

På grund af skærpede krav i forbindelse med persondataforordningen (GDPR) er der sket ændringer til login i selvbetjening.

Nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej

13. august indleder vi arbejdet med at anlægge nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej. Arbejdet vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

Lyngbys vand er fri for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. Nye prøver viser, at vandet heller ikke indeholder nyt pesticid.

Pap i pap

Der er kommet ny storskraldsbil, og derfor kan vi igen aflevere pap i pap. Det vil sige, at det er ok at samle pap i en større papkasse.

Gravearbejde langs Lundtoftegårdsvej

I øjeblikket er der travlt på Lundtoftegårdsvej med byggeri af bilforretning og arbejde med fjernvarme- og kloakledninger.

Taarbæk Strandvej spærres i nordgående retning

Taarbæk Strandvej er spærret for nordgående trafik. Spærringen ligger lige syd for rundkørslen i Taarbæk.

Anlæg af ny råvandsledning

Vi anlægger en ny råvandsledning fra Dybendal til Centrifugevej. Ledningen kommer til at følge Lundtoftevej, og arbejdet kræver ikke opgravning af vejen.