fbpx

Nyheder 2019

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Mere sortering og mindre småt brændbart

På genbrugsstationen er containeren til ”Småt brændbart” lukket. Samtidig er en ny container til "Rest efter sortering" åbnet. Det sker for at få sorteret endnu mere affald til genanvendelse.

Følg os på Facebook

Vi har lanceret en Facebook-side – vi håber, du vil følge os.

Omfattende screening slår fast: Lyngbys drikkevand er rent

Vi har testet drikkevandet for 234 pesticider. Og resultatet viser, at du roligt kan drikke vandet i hanen.

Det bliver dyrere at få hentet affald

I flere år har vi tilbagebetalt en opsparing til kunderne gennem lavere priser. Denne opsparing er nu afviklet, og derfor kommer kunderne til at mærke en prisstigning.

Renovering af rådnetanke

Mølleåværkets ældste rådnetanke skal renoveres. Vi udsender derfor udbudsmateriale på opgaven den 5. december.

Sortering af plast giver god mening

Der har den seneste tid været en del presseomtale om genanvendelsen af plast. Det giver stadig god mening at sortere plast, da det er bedre for CO2-udledningen og klodens ressourcer.

Vi genoptager udskiftning af vandmålere i 2020

Alle vores kunder kan se frem til, at den gamle vandmåler bliver udskiftet. Vi genoptager udskiftningerne i begyndelsen af 2020.

Arbejde på grund ved Teknikerbyen

De store maskiner vender tilbage til vores grund ved Teknikerbyen. Det kan give nogle støjgener. Projektet skal reducere lugtgener og overløb til Mølleåen.

Kloakarbejde på og omkring Lehwaldsvej

I forbindelse med den nye letbane skal vi omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Arbejdet begynder i uge 30.

Stop for vandtab

I juli undersøges ledningsnettet for skjulte utætheder ved hjælp af lækagesøgningsudstyr - i første omgang i Virum. Indsatsen skal nedbringe vandtabet.