fbpx

Nyheder 2020

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Èt spor i hver retning langs Klampenborgvej

I forbindelse med den kommende letbane er vi ved at omlægge ledninger. Nu starter arbejdet på Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej.

Vi søger nye medarbejdere

Vi søger en indkøbs- og kontraktchef, en projektcontroller samt en en driftsmedarbejder til vores vandområde.

Lækagesøgning skal reducere vandtab

Vandtabet i ledningerne i Lyngby-Taarbæk er for højt. Derfor har vi sat firmaet Leif Koch A/S til at undersøge vandledninger for utætheder ved hjælp af lækagesøgnings-udstyr.

Status på afhentning af affald

Fra tirsdag den 7/7 bliver affaldet igen afhentet på de faste tømmedage. OPDATERET DEN 7/7.

Krydset Buddingevej/Engelsborgvej er lukket

I forbindelse med den nye letbane omlægger vi forsyningsledninger på Buddingevej. Det betyder, at krydset Buddingevej/Engelsborgvej i øjeblikket er lukket for trafik.

Lyngby-Taarbæk er på forkant med ny, national klimaplan for affaldssektoren

I Lyngby-Taarbæk er vi langt fremme med affaldssortering, og med nye tiltag i 2021 er vi meget tæt på at opfylde elementerne i den nye klimaplan for affaldssektoren.

Havmiljøet i Øresund får en hjælpende hånd

Nyt projekt hjælper havmiljøet i Øresund - men Strandvejen ved Stokkerup bliver lysreguleret fra 15. juni. Derfor opfordrer vi bilisterne til at finde en alternativ rute.

Beredskab Øst skyller brandhaner

I juni og juli skyller Beredskab Øst brandhaner i hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Det kan give rustfarvet vand.

Udvikling og forsyningssikkerhed går hånd i hånd

Vandværksbyggeri, ledningsrenovering, klimatilpasning, grøn strøm og 2.800 tons affald til genanvendelse - det var nogle af højdepunkterne i 2019.

CORONA: Normal drift på affald

Affaldsafhentningen kører normalt. Den ekstraordinære indsamling af haveaffald er ophørt. OPDATERET 14/5 KL. 14.00.