fbpx

Nyheder 2020

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Misfarvet vand i Hjortekær-området

Der kan forekomme misfarvet vand i Hjortekær-området.

Arbejde på vandledning i Buddingevej

På grund af vandledningsarbejde på Buddingevej er vi nødt til at afbryde vandforsyningen til adresserne Buddingevej 41-65 og Skolevænget 20 og 29 fredag den 27/11 fra kl. 9-13.

Rent drikkevand i Lyngby-Taarbæk

Grænseværdierne for pesticider er overholdt for drikkevand fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, og vi har således ikke fået dispensation til at tillade overskridelser.

Status på ledningsomlægningerne på Buddingevej

Næste etape af ledningsomlægningerne begynder mandag den 16/11. Buddingevej bliver ikke ensrettet pga. arbejdet, men Christian X’s Alle bliver spærret for gennemkørsel ved Buddingevej.

Sådan er den korrekte placering af affaldsbeholdere

For at reducere risikoen for overbelastning og nedslidning af skraldemændene er der regler for placeringen af affaldsbeholderne.

Ensretningen på Lundtoftegårdsvej ved Klampenborgvej er ophævet igen

I weekenden op til efterårsferien blev Lundtoftegårdsvej ensrettet, men det er nu ophævet, så man igen kan dreje til højre ad Lundtoftegårdsvej.

100 millioner liter regnvand

Fredag den 25. september blev Lyngby ramt af skybrud, og det kunne mærkes på renseanlægget Mølleåværket. Her har vi modtaget 100 millioner liter vand mere end normalt.

Forventede priser i 2021

Her kan du se de foreløbige priser for vand og afhentning af affald i 2021.

Kom med til verdens største affaldsindsamling

Lørdag den 19. september 2020 finder verdens største affaldsindsamling sted, og Lyngby-Taarbæk Forsyning inviterer alle til at komme forbi genbrugsstationen og få udleveret gribetænger og sække.

Kraftige regnskyl skyld i oversvømmelser og overløb

I sensommeren har vi oplevet flere kraftige regnskyl. Læs mere om problemstillingen, og hvad vi gør for at løse det.