Nyheder 2019

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Vi genoptager udskiftning af vandmålere

Alle vores kunder kan se frem til, at den gamle vandmåler bliver udskiftet. Vi genoptager udskiftningerne i begyndelsen af 2020.

Arbejde på grund ved Teknikerbyen

De store maskiner vender tilbage til vores grund ved Teknikerbyen. Det kan give nogle støjgener. Projektet skal reducere lugtgener og overløb til Mølleåen.

Kloakarbejde på og omkring Lehwaldsvej

I forbindelse med den nye letbane skal vi omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Arbejdet begynder i uge 30.

Stop for vandtab

I juli undersøges ledningsnettet for skjulte utætheder ved hjælp af lækagesøgningsudstyr - i første omgang i Virum. Indsatsen skal nedbringe vandtabet.

Renovering af Lundtofte Pumpestation

Vi er i gang med at renovere Lundtofte Pumpestation, så vandforsyningen også er sikret fremover.

Forsyningssikkerhed og udvikling

Vidste du, at vi i 2018 investerede 100 millioner kroner i klimatilpasning og fremtidssikring af vandforsyning, ledningsnet og renseanlæg?

Blødgøring af drikkevand

Mange kunder spørger, om vi har planer om at blødgøre drikkevandet i Lyngby-Taarbæk? Det korte svar er, at det har vi ikke.

Lyngbys vand er frikendt for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. De sidste nye vandprøver viser, at vandet heller ikke indeholder pesticidet chlorothaloniol-amidsulfonsyre.

Vandkvalitetsrapport 2018

Lyngby-Taarbæk Forsyning har netop færdiggjort vandkvalitetsrapporten for 2018. Her kan du læse mere om drikkevandskvaliteten.

Fund af nye pesticider i grundvandet i Danmark

I Lyngby-Taarbæk Forsyning er vi meget opmærksomme på de nye fund, og derfor har vi taget ekstra vandprøver.