Nyheder 2019

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Forsinkelser på tømning af 4-kammerbeholdere

Forsinkelser på 1-3 dage på tømning af 4-kammerbeholdere. Vi forventer alt er tømt fredag.

Drikkevandet skal testes for nye stoffer

Regionerne har fundet nye pesticider i grundvandet i Danmark. Derfor skal alle vandværker fremover teste drikkevandet for flere stoffer.

Kloakarbejde ved Trongårdsparken

Vi byggemodner grunden ved Trongårdsparken. Arbejdet foregår på markerne og får ikke indflydelse på trafikken.

Vi fælder træer ved Teknikerbyen

De store maskiner er i gang ved det nedlagte Ålebækken renseanlæg. Det giver nogle støjgener. Projektet skal reducere lugtgener og overløb til Mølleåen.

Gratis kompost på genbrugspladsen

Igen i år kan haveejerne hente gratis kompost på genbrugspladsen på Firskovvej fra 22. marts.

Nye vandledninger på Lyngby Hovedgade og Vintappervej

Vi anlægger nye vandledninger på Lyngby Hovedgade og Vintappervej. Vi forventer, at arbejdet er færdigt 3. maj 2019.

Nye vandledninger på Hollandsvej

Vi anlægger nye vandledninger på Hollandsvej. Vi forventer, at arbejdet er færdigt 15. april 2019.

Brud på vandledninger

I øjeblikket oplever vi flere brud på vandledningerne end normalt. Det skyldes temperatursvingningerne mellem frost- og varmegrader.

Ris og ros til Lyngby-Taarbæk Forsyning

I efteråret gennemførte Lyngby-Taarbæk Forsyning en kundeundersøgelse - se resultatet her.

Har vi dine kontaktoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger om alle vores kunder. Oplysningerne er vigtige for, at vi bedst muligt kan betjene dig.