Nyheder 2019

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Ris og ros til Lyngby-Taarbæk Forsyning

I efteråret gennemførte Lyngby-Taarbæk Forsyning en kundeundersøgelse - se resultatet her.

Har vi dine kontaktoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger om alle vores kunder. Oplysningerne er vigtige for, at vi bedst muligt kan betjene dig.

Husk at aflæse vandmåleren

Fristen for aflæsning af vandmåleren er rykket til 16. januar. Husk, at også kunder med elektronisk vandmåler skal aflæse i år.

Ekstra sække til dagrenovation

Igen i år uddeler vi ekstra skraldesække til dagrenovation. Sækkene bliver leveret fra mandag den 3. december, og de kan bruges hele året.

‘Langt fra Borgen’ i Lyngby

DR-programmet 'Langt fra Borgen' lagde 26. oktober vejen forbi Lyngby. Emnet var affaldssortering og 4-kammerbeholderen var med som case.

Foreløbige priser for vand og affald 2019

Her kan du se de foreløbige priser for vand og affald i 2019. Priserne er endnu ikke godkendt, så de kan blive ændret en smule.

Gør vi det godt?

I oktober gennemfører vi en kundeundersøgelse, så vi får et bedre indblik i, hvordan kunderne vurderer vores service, kommunikation og ydelser.

Forkerte tal om plast skaber unødig tvivl

75% af det plast, som bliver sorteret i Lyngby-Taarbæk, bliver genanvendt. Det oplyser Vestforbrænding efter historier i pressen om begrænset genanvendelse af plast.

Nyt login til selvbetjening

På grund af skærpede krav i forbindelse med persondataforordningen (GDPR) er der sket ændringer til login i selvbetjening.

Nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej

13. august indleder vi arbejdet med at anlægge nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej. Arbejdet vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.