Nyheder 2017

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Godt drikkevand i Lyngby

I vores vandkvalitetsrapport kan du blandt andet læse, at der i 2016 blev taget 106 vandprøver. De viser, at drikkevandet har god kvalitet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Brandvæsenet tjekker brandhaner

Over sommeren tjekker brandvæsenet brandhanerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dit drikkevand kan derfor efterfølgende være rødligt - det er uskadeligt.

Boringer til måling af grundvandets kvalitet

Lyngby-Taarbæk Forsyning udfører tre moniteringsboringer i juli. Fra boringerne kan vi tage prøver af grundvandet.

Lugtgener ved Mølleåværket

På Mølleåværket er vi ved at få fjernet noget slam fra en af vores tanke. Derfor kan der være lugtgener omkring renseanlægget i de næste par uger.

Nedrivning af vandtårnet nærmer sig afslutningen

Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at rive et gammelt vandtårn ned ved DTU - se endnu en film fra nedrivningen.

Ny folder om storskrald

Vi har lavet en ny folder om storskraldsordningen, hvor du kan se, hvad du kan sætte ud til storskrald.

Nedrivning af vandtårn i fuld gang

Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at rive et gammelt vandtårn ned ved DTU - se film fra nedrivningen.

Lysregulering på Strandvejen i Taarbæk giver forsinkelser

Onsdag den 14/6 indledes arbejdet med at udbedre sætningsskader i asfalten på Strandvejen. Det betyder, at Strandvejen kun bliver farbar i et spor, der reguleres med trafiklys.

Store investeringer og lave priser

Lyngby-Taarbæk Forsyning kom ud af 2016 med et tilfredsstillende resultat. Økonomien er i balance, vandpriserne er de næstlaveste i Nordsjælland og vi gennemførte store investeringer.

Vandboring i Brede

Frem til den 23. juni udfører vi en prøveboring efter vand ved Møllevej 8 i Brede. Boringen skal kortlægge, om der er mulighed for at indvinde grundvand i området.