Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Lyngbys vand er fri for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. Nye prøver viser, at vandet heller ikke indeholder nyt pesticid.

Pap i pap

Der er kommet ny storskraldsbil, og derfor kan vi igen aflevere pap i pap. Det vil sige, at det er ok at samle pap i en større papkasse.

Gravearbejde langs Lundtoftegårdsvej

I øjeblikket er der travlt på Lundtoftegårdsvej med byggeri af bilforretning og arbejde med fjernvarme- og kloakledninger.

Taarbæk Strandvej spærres i nordgående retning

Taarbæk Strandvej er spærret for nordgående trafik. Spærringen ligger lige syd for rundkørslen i Taarbæk.

Anlæg af ny råvandsledning

Vi anlægger en ny råvandsledning fra Dybendal til Centrifugevej. Ledningen kommer til at følge Lundtoftevej, og arbejdet kræver ikke opgravning af vejen.

Nye vandledninger på Fortunvænget

Vi lægger nye vandledninger på Fortunvænget. Arbejdet kan resultere i rødligt vand i hanerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig.

Forsyningssikkerhed kræver investeringer

Lyngby-Taarbæk Forsynings årsberetning viser, at vi kom ud af 2017 med et tilfredsstillende resultat. Økonomien er i balance, og vi har investeret 100 mio. kr. i forsyningssikkerhed.

Fæstningskanalen i fint selskab

Genåbningen af Fæstningskanalen i Lyngby - vores store og unikke klimatilpasningsprojekt - er med i Realdania og Sustainias nye publikation Klima100.

Video – nedrivning af vandtårn

Se nedrivningen af vores ene vandtårn på et halvt minut i timelapse-video.

Brandvæsenet tjekker brandhaner

Over sommeren tjekker brandvæsenet brandhanerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dit drikkevand kan derfor efterfølgende være rødligt - det er uskadeligt.