Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Forkerte tal om plast skaber unødig tvivl

75% af det plast, som bliver sorteret i Lyngby-Taarbæk, bliver genanvendt. Det oplyser Vestforbrænding efter historier i pressen om begrænset genanvendelse af plast.

Lundtoftevej spærres ved motorvejen

Fra onsdag den 22. august er Lundtoftevej spærret for bilister ved motorvejsbroen. Der er omkørsel via Rævehøjvej.

Lugtgener fra kloakker og ved Mølleåværket

I øjeblikket oplever vi desværre lugtgener ved vores spildevandsanlæg, Mølleåværket og enkelte kloakker. Det beklager vi meget, og vi arbejder på højtryk for at minimere generne.

Nyt login til selvbetjening

På grund af skærpede krav i forbindelse med persondataforordningen (GDPR) er der sket ændringer til login i selvbetjening.

Nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej

13. august indleder vi arbejdet med at anlægge nye vandledninger på Gustav Adolphs Vej. Arbejdet vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

Lyngbys vand er fri for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. Nye prøver viser, at vandet heller ikke indeholder nyt pesticid.

Pap i pap

Der er kommet ny storskraldsbil, og derfor kan vi igen aflevere pap i pap. Det vil sige, at det er ok at samle pap i en større papkasse.

Gravearbejde langs Lundtoftegårdsvej

I øjeblikket er der travlt på Lundtoftegårdsvej med byggeri af bilforretning og arbejde med fjernvarme- og kloakledninger.

Taarbæk Strandvej spærres i nordgående retning

Taarbæk Strandvej er spærret for nordgående trafik. Spærringen ligger lige syd for rundkørslen i Taarbæk.

Anlæg af ny råvandsledning

Vi anlægger en ny råvandsledning fra Dybendal til Centrifugevej. Ledningen kommer til at følge Lundtoftevej, og arbejdet kræver ikke opgravning af vejen.