fbpx

Nyheder 2019

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Sortering af plast giver god mening

Der har den seneste tid været en del presseomtale om genanvendelsen af plast. Det giver stadig god mening at sortere plast, da det er bedre for CO2-udledningen og klodens ressourcer.

Forventede priser for vand og tilslutning i 2020

Her er de forventede priser for vand i 2020 - og på tilslutningsbidraget, der er godkendt.

Vi genoptager udskiftning af vandmålere

Alle vores kunder kan se frem til, at den gamle vandmåler bliver udskiftet. Vi genoptager udskiftningerne i begyndelsen af 2020.

Forventede priser for affald i 2020

Hvad skal du betale for at få hentet affald i 2020? De forventede priser er nu klar, dog med det forbehold, at de først i november 2019 godkendes endeligt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Arbejde på grund ved Teknikerbyen

De store maskiner vender tilbage til vores grund ved Teknikerbyen. Det kan give nogle støjgener. Projektet skal reducere lugtgener og overløb til Mølleåen.

Kloakarbejde på og omkring Lehwaldsvej

I forbindelse med den nye letbane skal vi omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Arbejdet begynder i uge 30.

Stop for vandtab

I juli undersøges ledningsnettet for skjulte utætheder ved hjælp af lækagesøgningsudstyr - i første omgang i Virum. Indsatsen skal nedbringe vandtabet.

Renovering af Lundtofte Pumpestation

Vi er i gang med at renovere Lundtofte Pumpestation, så vandforsyningen også er sikret fremover.

Forsyningssikkerhed og udvikling

Vidste du, at vi i 2018 investerede 100 millioner kroner i klimatilpasning og fremtidssikring af vandforsyning, ledningsnet og renseanlæg?

Blødgøring af drikkevand

Mange kunder spørger, om vi har planer om at blødgøre drikkevandet i Lyngby-Taarbæk? Det korte svar er, at det har vi ikke.