Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Afstemningen er slut

Afstemningen til forbrugervalget er nu slut. Vi forventer at kunne offentliggøre resultatet sidst på ugen.

Husk at bundte pappet til storskrald

Bundtet pap fylder mindre på ladet af storskraldsbilen, og det flyver ikke af ladet, som løse papkasser kan gøre.

Kloakarbejde på Bombegrunden i Taarbæk

2. januar indleder vi kloakarbejde på Bombegrunden i Taarbæk. Arbejdet får ikke indflydelse på trafikken.

Indhentning af juletræ

Lyngby-Taarbæk Forsyning henter brugte juletræer kvit og frit i uge 2, hvis det er sat ud til fortovet.

Husk at aflæse vandmåleren

Det er blevet tid til den årlige aflæsning af vandmåleren. Bemærk, at fristen for indberetning er forlænget til 15. januar.

Aflæsning af elektroniske vandmålere

Kunder med de nye, elektroniske vandmålere skal ikke aflæse måleren - det sker automatisk. Målerne bliver fjernaflæst i dagene 3.-4. januar 2018.

Seks kandidater til forbrugervalget

Vi kan nu offentliggøre navnene på de kandidater, som stiller op til valget til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

1.800 ton genanvendeligt affald indsamlet på et år

Sorteringsordningen er kommet godt fra land i Lyngby-Taarbæk. På et år er der indsamlet 1.800 ton glas, plast, metal og papir til genanvendelse.

Foreløbige priser for 2018

Her kan du se de foreløbige priser for vand og affald i 2018. Priserne er endnu ikke godkendt, så de kan blive ændret en smule.

Pesticid ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det aktuelle pesticid, desphenyl-chloridazon, er ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår i øjeblikket i pressen, at pesticidet,...