Nyheder 2018

Her kan du se nyhederne fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Akutte brud på vandledninger og andre driftsmæssige forstyrrelser bringer vi også som nyheder, men de fremgår kun i oversigten, når de er aktuelle.

Video – nedrivning af vandtårn

Se nedrivningen af vores ene vandtårn på et halvt minut i timelapse-video.

Brandvæsenet tjekker brandhaner

Over sommeren tjekker brandvæsenet brandhanerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dit drikkevand kan derfor efterfølgende være rødligt - det er uskadeligt.

Gratis kompost på genbrugspladsen

Foråret har svært ved for alvor at slå vinteren af pinden. Alligevel kan haveejerne hente gratis kompost på genbrugspladsen på Firskovvej fra 24. marts.

Gravearbejde langs Lundtoftegårdsvej

I øjeblikket er der travlt på Lundtoftegårdsvej med byggeri af bilforretning og arbejde med fjernvarme- og kloakledninger.

Rent drikkevand i Lyngby-Taarbæk

I medierne er der i øjeblikket fokus på pesticidresten desphenyl-chloridazon, der er fundet i drikkevandet flere steder i landet. Pesticidet er ikke i vores vand.

Resultat af forbrugervalget

Forbrugervalget er overstået, og stemmerne er optalt.

Husk at bundte pappet til storskrald

Bundtet pap fylder mindre på ladet af storskraldsbilen, og det flyver ikke af ladet, som løse papkasser kan gøre.

1.800 ton genanvendeligt affald indsamlet på et år

Sorteringsordningen er kommet godt fra land i Lyngby-Taarbæk. På et år er der indsamlet 1.800 ton glas, plast, metal og papir til genanvendelse.

Borgermøde om Fæstningskanalen

Mandag den 4. september var alle borgere i Lyngby-Taarbæk inviteret til borgermåde på rådhuset til at stille spørgsmål samt komme med idéer og tanker omkring Fæstningskanalen.

Driftsforstyrrelser i Taarbæk

Kortvarig lukning af vandet kan forekomme i Taarbæks sydlige del, mens vi etablerer en regnvandsledning.