fbpx

Affald

I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi ansvaret for at drive affaldsordningerne i Lyngby-Taarbæk.

I samarbejde med Remondis, Urbaser (tidligere RenoNorden) og Vestforbrænding sørger vi for at afhente dagrenovation, de fire genanvendelige fraktioner, miljøfarligt affald, storskrald og haveaffald.

Derudover tømmer vi glas- og papir-containerne rundt om i kommunen, og vi driver genbrugsstationen på Firskovvej.

 

Vi skal sortere mere i 2021

I april 2021 bliver sorteringsordningen endnu mere ambitiøs, når vi udvider affaldsindsamling til også at omfatte sortering af madaffald. I efteråret 2021 kommer der også nye muligheder i forhold til sorteringen af pap, tekstiler og haveaffald – læs mere om de nye tiltag her.

I Lyngby-Taarbæk er vi langt fremme med affaldssortering, og med de nye tiltag i 2021 er vi meget tæt på at opfylde elementerne i den nye klimaplan for affaldssektoren – læs mere i nyheden her.

 

Ressourcer i affald

Vores affald rummer værdifulde ressourcer, og hvis vi genanvender affaldet, sparer vi vores klima og miljø for store belastninger.

Derfor arbejder vi sammen med Vestforbrænding om at genanvende mest muligt affald, og i 2016 indførte vi en ny sorteringsordning, hvor omkring 10.000 husstande i kommunen har fået en firekammerbeholder til sortering af papir, glas, plast og metal samt en kasse til farligt affald. Derudover bliver vores affald også sorteret med storskralds- og haveaffaldsordningen, i glas- og papircontainerne og på genbrugsstationen.

På Vestforbrændings hjemmeside kan du læse mere om, hvordan vores affald bliver genanvendt.

1606401624