Dagrenovation

I etageejendomme henter vi din dagrenovation minimum en gang om ugen, mens husejere kan vælge mellem at få tømt skraldespanden en gang om ugen eller hver fjortende dag. Under Selvbetjening kan du se, hvornår vi henter dit affald, ligesom du har mulighed for at ændre din affaldsordning og købe nye affaldsbeholdere.

Har du en 140 l. plastbeholder til dagrenovation, skal du huske at stille den frem til skel senest klokken 7 på tømmedagen, hvis din adgangsvej ikke er i orden.

Se mere om adgangsvej til din beholder her.

 

Her er eksempler på, hvad du må komme i din dagrenovation:

  • mælkekartoner
  • juicekartoner
  • snavset emballage
  • madrester
  • pizzabakker
  • aske (husk at pakke asken ind)
  • bleer og vådt affald

 

Ekstra sække
Hvis du har holdt fest eller af andre grunde har mere affald end normalt, har du mulighed for at hente en ekstra sæk hos os på Hjortekærbakken eller på genbrugspladsen. Sæt den ekstra sæk ud på den normale tømmedag, så tager vi den med.

 

Guide til etablering af nedgravede affaldsløsninger
Boligselskaber har mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger.

Denne guide beskriver, hvordan man griber det an.