fbpx

Nye ordninger i 2021

Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er rigtig gode til at sortere affald. Og fra april 2021 bliver sorteringsordningen endnu mere ambitiøs, når Lyngby-Taarbæk Forsyning udvider affaldsindsamling til også at omfatte sortering af madaffald. I efteråret 2021 kommer der også nye muligheder i forhold til sorteringen af pap, tekstiler og haveaffald.

Siden 2016 har borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune sorteret plast, glas, metal og papir. Mængden af sorteret affald er steget for hvert år – alene fra 2018 til 2019 var stigningen på hele 500 tons fra 2.342 til 2.841 tons. Nu skal vi til at sortere endnu mere.

 

Ny, todelt spand til madaffald

Fra april 2021 udvider Lyngby-Taarbæk Forsyning affaldssorteringen til også at omfatte sortering af mad- og restaffald. I den forbindelse modtager alle villaer og rækkehuse en ny todelt beholder på 240 liter – samme størrelse og farve som den nuværende 4-kammerbeholder – som skal erstatte den almindelige dagrenovationsbeholder.

Den nye 2-kammerbeholder rummer et kammer til madaffald. Madaffaldet bliver sendt til et anlæg, der omsætter det til biogas – og restproduktet kan blive brugt som gødning på landbrugsjord. Fordelen ved såkaldt bioforgasning af madaffald er blandt andet, at vigtige næringsstoffer som fx fosfor ikke går tabt i forbrænding, men i stedet kommer ind i det naturlige kredsløb igen.

Og så rummer beholderen et kammer til reststaffald – det vil sige den rest, der er tilbage, når madaffald og plast, metal, papir og glas er sorteret fra. Dette restaffald bliver sendt til energiudnyttelse hos Vestforbrænding, hvor det blandt andet ender som fjernvarme.

Den udvidede sorteringsordning har været forberedt siden 2019, og i foråret var afhentningen af affald i udbud. Firmaet Urbaser vandt udbuddet og skal fra april 2021 stå for indsamlingen af alle affaldsfraktioner hos borgerne.

 

Haveaffald udvides fra foråret 2021

Fra foråret 2021 bliver haveaffaldsordningen også ændret. Ordningen bliver en del af grundgebyret, så alle kan få hentet haveaffald. Samtidig udvides den, så man også kan få hentet papirsække og grenbundter – til den tid med et interval på 14 dage.

 

Pap og tekstil i efteråret 2021

I efteråret 2021 får beboere i villaer og rækkehuse også mulighed for at tilvælge en papbeholder, som ligeledes er en 240 liters-beholder i samme farve som de to andre.  Og så bliver det desuden muligt at sætte tekstiler ud til storskrald.

 

Boligforeninger skal også sortere madaffald

Beboerne i etageboliger sorterer allerede pap og skal også i gang med at sortere madaffald. Det sker i efteråret 2021, hvor etageejendommene får containere til mad- og restaffald.

 

Fakta om de kommende affaldsbeholdere:

Der gælder de samme regler for den kommende 2-kammerbeholder og pap-beholder som for 4-kammerbeholderen.

 • Den nye 2-kammerbeholder til mad- og restaffald er samme størrelse som den nuværende 4-kammerbeholder (240 liter)
 • Beholderen bliver tømt hver 14. dag – det er muligt at tilvælge ugetømning mod betaling
 • Der skal bruges specielle affaldsposer til madaffaldet – dem leverer Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Den nye beholder til pap er også samme størrelse som 4-kammerbeholderen. Det er frivilligt, om man ønsker papbeholderen.

 

Placering af beholderne

For at skraldemanden kan have de rigtige arbejdsforhold, når han henter dit affald, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

 • Der må ikke være mere end 10% stigning (10 cm pr. meter) og ingen bump, trapper eller trin på vejen
 • Adgangsvejen skal bestå af et jævnt og fast underlag på mindst 1 meters bredde – fx fliser, asfalt eller beton. Der må ikke være perlesten eller grus
 • Vejen/stien skal være mindst 1 meter bred, og der skal være en frihøjde på mindst 2 meter hele vejen, så skraldemanden ikke støder hovedet
 • Der skal være fri adgang til stativ/beholder og mindst 0,5 meter frit rundt om stativet (dog ikke bagved)
 • Har du en havelåge, skal den kunne stå åben af sig selv, så skraldemanden kan komme igennem.

Opfyldes ovenstående krav, henter vi dit affald så langt inde på grunden, som du ønsker at stille din beholder.

Hvis du ønsker, at din beholder skal stå et sted, hvor disse forhold ikke er opfyldt, kan vi godt hente dit affald alligevel. Men så skal du inden klokken 7 på tømningsdagen sætte den ud til skel ved vejen eller frem til et sted på din grund, hvor adgangsforholdene er i orden.

 

Eksempler på madaffald:

 • Brød, ris, pasta
 • Frugt, grøntsager
 • Kød, fisk, skaldyr
 • Køkkenrulle, kaffefiltre, tebreve
 • Afskårne blomster og mindre potteplanter uden potte

 

Eksempler på restaffald:

 • Bleer, vatpinde, hygiejnebind
 • Pizzabakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Sod og aske
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir og gavebånd
 • Kattegrus