fbpx

Erhverv

Vi afhenter også dagrenovation for virksomheder i kommunen. Det kræver blot, at virksomheden er tilmeldt ordningen. Du tilmelder eller ændrer din virksomheds affaldsordning ved at skrive en mail til os på affald@ltf.dk. Som virksomhed kan du desværre ikke benytte selvbetjeningsløsningen for tilmelding/ændring af affaldsordning.

Prisen for afhentning af dagrenovation afhænger af, hvor meget affald der skal hentes – læs mere om vores priser her.

Som virksomhed er man ikke bundet af vores løsninger – man kan frit vælge leverandør.

 

Der findes ikke storskraldsordning for erhverv i Lyngby-Taarbæk. Til gengæld kan virksomheder bruge genbrugspladsen, hvis man er tilmeldt – læs mere her.

 

Som virksomhed i Lyngby-Taarbæk kan du benytte genbrugspladsen på Firskovvej, hvis du er tilmeldt ordningen. Du tilmelder din virksomhed på Vestforbrændings hjemmeside.

På genbrugspladsen gælder de samme regler for virksomheder som for private. Det betyder blandt andet, at affald skal afleveres i klare plastsække, og at køretøjer på pladsen højst må veje 3.500 kg. + en trailer.

Læs mere om genbrugspladsen her.

 


Det kan ske, at der ikke bliver tømt affald til tiden, eller at der sker en forglemmelse.

Hvis din virksomhed ikke har fået afhentet dagrenovation, kan du registrere fejlen i vores selvbetjeningsløsning eller kontakte vores renovatør på mail eller telefon:

M. Larsen
Mail: nord@mlarsen.dk
Telefon: 43 48 93 64.

 


Stativer og beholdere til dagrenovation skal købes separat. Hvis din virksomhed er tilmeldt med en 660 liter container, skal der ikke betales for selve containeren – den er et lån.

Køb godkendte stativer her.