Telefon 72 28 33 60

Vores vagttelefon er åben døgnet rundt

På genbrugspladsen kan man aflevere alle typer affald – dog ikke dagrenovation.

65% af det affald, vi modtager, bliver genanvendt. I samarbejde med Vestforbrænding sørger vi for den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Alle dage kl. 8 – 17

Vi holder lukket den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1

Adressen er: Firskovvej 9, 2800 Kgs. Lyngby

For at kunne genanvende mest muligt at det affald, du kommer med, er det vigtigt, at affaldet er sorteret rigtigt. Vores personale står altid klar med hjælp og vejledning. Vi modtager affald i klare plastsække. De giver personalet bedre mulighed for at vejlede og hjælpe dig.  Se sorteringsvejledning.

Du kan komme og aflevere dit affald i køretøjer på højst 3.500 kg. + en trailer. Du er også velkommen til at komme på cykel, når du skal aflevere dit affald.

Det er muligt at aflevere møbler og andre gode ting til direkte genbrug på genbrugspladsen. Tingene skal stilles i den blå container, der står ved siden af mandskabsbygningen.

Det er Kirkens Korshær, der tømmer containeren og sælger de brugbare ting i deres forretninger. Overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde for socialt udsatte i Danmark.

Det er forbudt at klunse fra genbrugspladsen.

 


Her er eksempler på farligt affald, som du kan aflevere. Det er vigtigt at affaldet er forsvarligt emballeret.

 • Maling
 • Spraydåser
 • Sparepærer
 • Akkumulatorer
 • Batterier
 • Elektronik
 • Olie- og kemikalierester

 

 

Vi modtager ikke

 • Tagplader af skifereternit
 • Teknisk isolering
 • Filtre
 • Kiselgur omkring rør og kedler m.v. samt øvrig isolering med asbest
 • Bløde lofts- og vægplader med asbest
 • Brudte asbestholdige tagplader af eternit
 • Radioaktivt affald
 • Eksplosionsfarligt affald
 • Smittefarligt affald
 • Klinisk risiko affald
 • Støvende asbest

Har du større mængder af farligt affald, skal du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skoleklasser er velkomne til at komme på rundvisning på genbrugspladsen. På rundvisningen får eleverne et indblik i, hvordan vi sorterer affaldet og genanvender dets ressourcer.

Vores medarbejdere har kursus i formidling, og rundvisningen er i tråd med Vestforbrændings øvrige undervisningsmateriale.

Vi tilbyder rundvisning til klassetrin 0-10 – en klasse ad gangen. I dialog med læreren tilpasser vi tid og indhold – det kan være en kombination af undervisning/orientering og rundvisning.

Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning på telefon 72 28 33 60 for at bestille en rundvisning. Du kan også skrive en mail til Martin Søndergaard – mso@ltf.dk.

Hvis du som privatperson får et firma til at transportere dit affald til genbrugspladsen skal de kontakte Vestforbrænding, som derefter vil sende en blanket, der skal udfyldes. Dette gør vi for at undgå, at firmaet skal betale erhvervstakst. Transportfirmaet skal være registreret i CVR-registreret.

Man kan henvende sig på mail eller på nedenstående telefonnummer.

   vestfor@vestfor.dk
   44 85 70 00