fbpx

Spørgsmål og svar om affald

På forsiden kan du læse nyheder om corona-situationen – vi opdaterer dem, når der er nyt.

Læs corona-status om affald her.

Læs corona-status om genbrugsstationen her.

 

 


Vi henter dit affald på forskellige hverdage. I vores selvbetjeningsløsning kan du indtaste vej og husnummer og se, hvornår vi henter affald på din adresse. Du kan også printe en kalender og tilmelde dig en sms-service, så du bliver mindet om, at dit affald bliver hentet.

 


Generelt skal alt affald sorteres. Klik ind under affaldsordningerne for at se, hvilket affald der skal i de enkelte ordninger.


Farligt affald udgør en trussel for miljøet og indeholder typisk kemikalier.

Hvis du bor i hus, har du fået en miljøboks til det farlige affald, og ellers kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Læs mere om farligt affald og om genbrugspladsen her.

 


På siden om storskrald kan du se, hvad du må sætte ud til storskrald, og hvordan det skal pakkes.

 


Priserne på afhentning af affald er sammensat af nogle obligatoriske ordninger samt en række tilvalgsmuligheder. Derfor afhænger prisen af, hvilken beholder man har til dagrenovation, hvor tit den bliver tømt, og om man har tilvalgt haveaffald.

Se vores priser her.

 


Som udgangspunkt skal alle husstande være tilmeldt ordningen for dagrenovation.

Dog kan ordningen for dagrenovation afmeldes for ejendomme, der er ubeboede i mere end 6 måneder samt for tomme grunde, mod fremsendelse af fornøden dokumentation.

Lyngby-Taarbæk Forsyning afmelder tidligst dagrenovationen fra den dato, vi modtager henvendelsen. Som grundejer har du ansvaret for at tilmelde dig ordningen igen, når huset ikke længere er ubeboet.

 


Grundtaksten er obligatorisk og betales per husstand.

Taksten dækker blandt andet:

  • Genbrugspladsen, som private kan benytte uden yderligere betaling
  • Sorteringsordningen
  • Indsamling af farligt affald
  • Storskraldsordning, som sørger for afhentning af større inventar
  • Genbrugsbeholdere til glas og papir

Under Priser kan du se, hvordan omkostningsfordelingen er for ordningerne i grundtaksten.

 


Nej

 


For at skraldemanden kan have de rigtige arbejdsforhold, når han henter dit affald, er der et par ting, du skal være opmærksom på:

  • Der må ikke være mere end 10% stigning (10 cm pr. meter) og ingen bump, trapper eller trin på vejen.
  • Adgangsvejen skal bestå af et jævnt og fast underlag på mindst 1 meters bredde – fx fliser, asfalt eller beton. Der må ikke være græs, perlesten eller grus.
  • Vejen/stien skal være mindst 1 meter bred, og der skal være en frihøjde på mindst 2 meter hele vejen, så skraldemanden ikke støder hovedet.
  • Der skal være fri adgang til stativ/beholder og mindst 0,5 meter frit rundt om stativet (dog ikke bagved).
  • Har du en havelåge, skal den kunne stå åben af sig selv, så skraldemanden kan komme igennem.

Opfyldes ovenstående krav, henter vi dit affald så langt inde på grunden, som du ønsker at stille din beholder.

Hvis du ønsker, at din dagrenovationsbeholder skal stå et sted, hvor disse forhold ikke er opfyldt, kan vi godt hente dit affald alligevel. Men så skal du inden klokken 7 på tømningsdagen sætte den ud til skel ved vejen eller frem til et sted på din grund, hvor adgangsforholdene er i orden.

Hvis der er løse hunde, kan vi ikke garantere, at affaldet tømmes.

 


Din beholder skal stilles med håndtagene udad – det vil sige ud mod adgangsvejen – så skraldemanden nemt kan få fat i håndtaget for at tømme beholderne. Det skyldes blandt andet, at en skraldemand tømmer rigtig mange beholdere hver dag. Derfor har Arbejdstilsynet fastsat nogle regler, der skal sikre et godt arbejdsmiljø – herunder nem adgang til håndtagene, så skraldemanden ikke skal vride skraldespanden rundt for at tømme den. Reglen gælder for alle typer affaldsbeholdere med håndtag.

Har du et sækkestativ, skal der være god plads omkring stativet, så det er nemt at skifte sækken.


Genbrugsstationen er et tilbud til alle i Lyngby-Taarbæk. Det er en del af den fælles ordning, som også indsamler glas, papir og farligt affald. Alle er – via grundtaktsten – med til at finansiere en miljørigtig bortskaffelse eller genanvendelse.

 


Jordgebyr er et administrationsgebyr for jordflytning i kommunen. Vi opkræver dette for Lyngby-Taarbæk Kommune. Gebyret betales af alle private husstande i kommunen. Læs mere om det på kommunens hjemmeside.