fbpx

Ålebækken og Mølleåen

De seneste ugers kraftige regnskyl har desværre resulteret i såkaldte overløb til Mølleåen – blandt andet fra det nedlagte Ålebækken Renseanlæg ved Teknikerbyen.

Et overløb er en nødforanstaltning, som udleder urenset spildevand blandet med regnvand, når kloakkerne ikke har kapacitet nok til også at rumme de store mængder regnvand. Regnvandet udgør i denne situation langt størstedelen af overløbet, typisk 8-10 gange mere regnvand end spildevand.

 

Projekt ved Ålebækken hjælper miljøet

Ved netop det nedlagte Ålebækken Renseanlæg er vi i gang med et stort spildevandsprojekt. På grunden mødes to store spildevandsledninger – en fra Virum og en Lyngbys centrum. Herfra løber spildevandet videre til Mølleåværket. Begge ledninger har overløb til Mølleåen ved Ålebækken. Det igangværende projekt skal løse tre problemer: Oprense forurenet jord, mindske lugtgener og reducere overløb fra Virum-ledningen, der står for de største overløb.

Den forurenede jord er blevet fjernet, og vi er nu i gang med at etablere to forsinkelsesbassiner med en samlet kapacitet på godt 5.000 kubikmeter spildevand. I forsinkelsesbassinerne opbevares det blandede regn- og spildevand, indtil der igen er plads til at sende det ud i kloaksystemet. Bassinerne forsinker dermed spildevandet, og først hvis bassinerne bliver fyldte, kommer der overløb til naturen.

Når bassinerne er færdige, bliver det nuværende, åbne forsinkelsesbassin renoveret. Det har en kapacitet på 4.700 kubikmeter. Under anlægsarbejdet kan Ålebækken derfor tage imod den samme mængde spildevand som hidtil.

Når arbejdet er færdigt, har vi 3 forsinkelsesbassiner på grunden med en samlet kapacitet på 10.000 kubikmeter vand – eller 10 millioner liter. Med den øgede kapacitet halverer vi antallet af overløb, og når der sker overløb, vil vandet være meget renere end i dag – se faktaboks.

Nogle borgere har lagt mærke til, at der er lagt nogle rør ud i Mølleåen ved Ålebækken, og at de udleder en del vand. Det skyldes, at vi under arbejdet ved Ålebækken har sænket grundvandet i arbejdsområdet ved at pumpe grundvandet væk. Det bliver renset og iltet, inden det ledes ud i åen, og det er derfor ikke skadeligt for vandmiljøet.

Læs mere om projektet her.

 

Faktaboks om kapacitet og udledning fra Virum-ledningen ved Ålebækken

Nu Efter
Forsinkelsesbassin – samlet kapacitet i kubikmeter 4.700 10.000
Antal overløb om året 20 10
Suspenderet stof* – kg/år 24.000 4.700
Total kvælstof – kg/år 1.700 570
Total fosfor – kg/år 440 160

 

*Suspenderet stof angiver mængden af partikler og viser, hvor stor en del af den tykke del af spildevandet, der bliver udledt.

 

 


De to underjordiske forsinkelsesbassiner er ved at blive bygget. Billedet er fra 2. juli 2020.

 


De to forsinkelsesbassiner er nu ved at blive dækket med jord. Det orange rør er 1,6 meter i diameter, og det skal lede vandet til forsinkelsesbassinet. Billedet er fra 2. september 2020.

 


Sådan ser forsinkelsesbassinerne ud indvendigt.

 


Det åbne forsinkelsesbassin er ved at blive renset, inden det skal renoveres. Bassinet bliver kun taget i brug, hvis de to lukkede bassiner bliver fyldt, og der etableres automatisk rensning af bassinet efter brug. Det reducerer lugtgenerne i området.