Borgermøde om Fæstningskanalen

Alle interesserede var mandag den 4. september inviteret til borgermøde på rådhuset i Kgs. Lyngby omkring forslag til lokalplan 267 om Fæstningskanalen. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge en kanal i den historiske Fæstningskanals tracé. Tracéet forløber gennem Lyngby centrum, hvor kanalen vil fremstå som et rekreativt byelement. Fæstningskanalen er et stort klimatilpasningsprojekt, der modtager regnvand og derved reducerer oversvømmelser og forbedrer vandkvaliteten i Mølleåen.

På mødet fremlagde Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning projektet. Herefter blev alle borgere opfordret til at deltage aktivt i lokalplanprocessen samt til at stille spørgsmål og komme med idéer og tanker omkring Fæstningskanalen. Ca. 100 Lyngbyborgere var mødt op og der blev deltaget aktivt i dialogen.