Boringer til måling af grundvandets kvalitet

I juli udfører Lyngby-Taarbæk Forsyning tre moniteringsboringer ved Rustenborgvej 18, Kongevejen 47 og Nøjsomhedsvej 8.

Når boringerne er færdige, kan vi tage prøver af grundvandet i geologiske grundvandsmagasiner i forskellige dybder. Derved kan vi monitere på grundvandskvaliteten af det grundvand, der strømmer mod Lyngby Vandværk og Dybendal Vandværk.

Vi vil i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejde et vandanalyseprogram, hvor der årligt bliver udtaget grundvandsprøver fra de enkelte moniteringsboringer.

 

Læs mere om boringerne på Brøndboringsfirmaet Brøkers hjemmeside. Firmaet udfører både moniteringsboringer og indvindingsboringer for Lyngby-Taarbæk Forsyning.