Drikkevand fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S leverer rent drikkevand til borgerne i Lyngby-Taarbæk kommune. Forsyningen har ikke tidligere fundet pesticider over grænseværdien i de vandanalyser der udtages fra vores indvindingsboringer og på de to vandværker (Dybendal og Lyngby).

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har dog ikke tidligere analyseret for pesticidet desphenyl-chloridazon, da der ifølge den eksisterende bekendtgørelse om vandkvalitet ikke skal analyseres for det pågældende stof.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vil dog snarest få udtaget analyserer af vores drikkevand for pesticidet desphenyl-chloridazon, som er fundet i flere vandværker på Sjælland, Fyn og Jylland.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsstof for det forbudte stof Chloridazon, som tidligere er blevet anvendt i landbruget.