fbpx

Drikkevandet skal testes for nye stoffer

Onsdag den 24/4 skriver DR.DK, at Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS har fundet en række nye pesticider i grundvandet i Danmark. Derfor skal vandværkerne fremover teste drikkevandet for nye stoffer. Det gør vi naturligvis også i Lyngby-Taarbæk Forsyning så hurtigt som muligt.

Specielt et nyt pesticid er i fokus. Det er stoffet chlorothaloniol-amidsulfonsyre, der kan være kræftfremkaldende og påvirke menneskers arveanlæg.

Stoffet har været brugt i Danmark fra 1986 til 2000 – især til produktion af hvede, kartofler, ærter og løg.

 

Pesticider fra landbrug er ikke et stort problem i Lyngby

Lyngby-Taarbæk Forsynings vandboringer ligger fjernt fra landbrugsjord, så der er en del pesticider, vi ikke støder på. Til gengæld ligger vores boringer bynært, og der har tidligere været forurenende virksomheder i Lyngby. Derfor har vi fokus på stoffer, der kan stamme fra jordforurening, og på de pesticider, der typisk er blevet brugt i parker og i private haver.

Vi har derfor et udvidet kontrolprogram for netop disse stoffer.

Vi tester vandet for mere end 40 stoffer, og i 2018 tog vi 120 vandprøver fra ledningsnet, vandværker og vandboringer. Kun fem vandprøver viste let forhøjede værdier af primært jern og kimtal (bakterier), og omprøverne afkræftede forurening.

Enkelte prøver viser spor af pesticider – dog langt under grænseværdierne. Men det viser, at det er et område, der kræver fokus, og derfor overvåger vi drikkevandskvaliteten nøje.

Når vi har testresultaterne for de nye stoffer, offentliggør vi resultatet her på hjemmesiden.

 

Generelt er kvaliteten af Lyngby-Taarbæk Forsynings drikkevand god. Læs mere om drikkevandskvaliteten her.