fbpx

Ensretningen på Lundtoftegårdsvej ved Klampenborgvej er ophævet igen

Tirsdag den 13. oktober 2020

Siden efteråret 2019 har vi omlagt forsyningsledninger på og omkring Klampenborgvej. Vi har netop taget hul på en ny etape, og derfor meldte vi den 9. oktober ud, at Lundtoftegårdsvej i weekenden op til efterårsferien ville blive spærret for indkørsel fra Klampenborgvej, når man kommer fra øst. De betød også, at Lundtoftegårdsvej ville blive ensrettet mellem Klampenborgvej og Lyngbygårdsvej.

Denne løsning er nu i samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning, Lyngby-Taarbæk Kommune og Vejdirektoratet blevet revurderet og ændret, så ensretningen af Lundtoftegårdsvej er ophævet. Det betyder, at man som bilist nu igen kan dreje til højre ad Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej og ikke behøver at køre via Sorgenfrigårdsvej og Lyngbygårdsvej,

Beslutningen om at ophæve ensretningen er truffet for at sikre den bedst mulige fremkommelighed i området.

Der vil fortsat være begrænsninger på enkelte venstresving, da de risikerer at blokere for meget for trafikafviklingen, men det er kommunens vurdering, at denne løsning vil fungere bedst for trafikken og beboerne i området.

Det gælder venstresving ind på Lundtoftegårdsvej, hvis du kommer kørende på Klampenborgvej fra vest , og så gælder det venstresving fra Lundtoftegårdsvej og ind på Lyngbygårdsvej. Desuden er signalanlægget ved krydset Lundtoftegårdsvej/Lyngbygårdsvej i perioden for trafikomlægning sat ud af drift.

Der vil stadig være risiko for kødannelse i myldretiden, og vi opfordrer fortsat de trafikanter, der kan benytte andre veje, til at gøre det. Kommunens vejmyndighed holder løbende øje med både trafikafviklingen, -sikkerheden og skiltningen i området.

Vejarealet på Klampenborgvejer er fortsat reduceret i perioden, så der kun vil være et spor i hver retning.
Vi forventer, at Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med ledningsomlægninger på Klampenborgvej er færdige omkring jul 2020.

Kortet viser de begrænsninger, der er på nuværende tidspunkt: at man ikke kan dreje til venstre ad Lundtoftegårdsvej, når man kommer vestfra på Klampenborgvej, og heller ikke kan dreje til venstre ad Lyngbygårdsvej, når man kommer sydfra på Lundtoftegårdsvej. Til gengæld kan man nu igen dreje til højre fra Klampenborgvej og ind på Lundtoftegårdsvej.

 

Lundtoftegårdsvej nord genåbner
Lundtoftegårdsvej har i en periode været ensrettet mellem Rævehøjvej og motorvejsfrakørslen ved Lundtofteparken. Arbejdet er nu så langt, at Lundtoftegårdsvej åbner for trafik i begge retninger på strækningen – det sker senest 12. oktober.

Flere virksomheder har fortsat ledningsarbejde langs Lundtoftegårdsvej, men det foregår ikke i hele vejarealet, og derfor kan man nu køre i begge retninger på hele vejstrækningen.

Hvorfor skal ledningerne omlægges?
Letbanens rute går gennem dele af Lyngby. Men før Hovedstadens Letbane kan lægge skinner på ruten, er der en del arbejde, der skal gennemføres.
Under fortove og veje ligger der mange ledninger og kabler – fx el-kabler, fibernet, telefonledninger, vand- og spildevandsledninger. Disse ledninger skal flyttes, da et brud på en ledning under skinnerne vil få alvorlige konsekvenser for letbanens drift.

Derfor skal vi i Lyngby-Taarbæk Forsyning også omlægge en del af vores vand-, spildevands- og regnvandsledninger – primært på og omkring Klampenborgvej og Buddingevej.