fbpx

Èt spor i hver retning langs Klampenborgvej

4. august 2020
I forbindelse med etableringen af den kommende letbane er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang med at omlægge ledninger. I øjeblikket arbejder vi på omlægninger af vand-, spildevand- og regnvandsledninger langs Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Dette arbejde vil forløbe i det næste halve års tid.

Fra uge 32 udføres det sidste arbejde i krydset ved Klampenborgvej/Kanalvej. I slutningen af august vil en lille del af arbejdet omfatte natarbejde, hvor udkørsel fra Kanalvej til Klampenborgvej vil være spærret om natten, men åben om dagen.

Imens arbejdet ved Kanalvej gøres færdigt, starter de øvrige ledningsomlægninger fra uge 32 ud ad Klampenborgvej i retning mod motorvejen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej.

Sådan bliver trafikken påvirket langs Klampenborgvej

Mens vi arbejder langs Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej, bliver trafikken påvirket sådan her fra uge 32:

  • Trafikken på Klampenborgvej bliver omlagt til ét spor i hver retning. Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs hele anlægsarbejdet mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej.
  • Firskovvej lukkes for indkørsel fra Klampenborgvej. Det vil fortsat være muligt at køre fra Firskovvej ud på Klampenborgvej, men kun mod nord ud mod motorvejen.
  • Den vestlige indkørsel fra Klampenborgvej til Kornagervej (over for Sorgenfrigårdsvej) bliver lukket for ind- og udkørsel i forbindelse med anlægsarbejdet. Kørsel til og fra Kornagervej, Agervang og Torsvang skal ske via den østlige indkørsel til Kornagervej (over for Lundtoftegårdsvej)

I efteråret vil arbejdet også påvirke Klampenborgvej og de omkringliggende veje på denne måde:

  • Ved kørsel på Klampenborgvej fra motorvejen ind mod Lyngby vil venstresving til Kornagervej ikke være muligt.
  • Ved kørsel på Klampenborgvej ud mod motorvejen, vil venstresving til Lundtoftegårdsvej ikke være muligt.
  • Fra Lundtoftegårdsvej vil højresving på Klampenborgvej ind mod Lyngby ikke være muligt for busser og lastbiler.

Vi forventer, at arbejdet langs Klampenborg kan afsluttes i løbet af 2020.

Det er entreprenøren Barslund, der står for arbejdet, der primært foregår i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18. Der kan forekomme almindelige støjgener fra anlægsarbejdet.

Mere information om letbanen

Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet hjemmesiden www.letbane.ltk.dk. Her kan du læse mere om arbejdet med letbanen, og hvad det betyder for trafik m.m. i kommunen.

På hjemmesiden www.trafikken.dk registrerer Vejdirektoratet alle vejarbejder, der påvirker trafikken, så her får du det bedste overblik over situationen i Lyngby.

Det er selskabet Hovedstadens Letbane, der etablerer selve letbanen. På hjemmesiden www.dinletbane.dk giver de et overblik over deres arbejde. Det er også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for de områder, man har interesse i.

Gravearbejdet kan også påvirke buslinjer og anden offentlig transport. Her kan du holde dig opdateret på www.rejseplanen.dk og på www.dinoffentligetransport.dk.