Eventuel strejke får betydning for afhentning af affald

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang og en eventuel strejke vil ramme Vestforbrænding, som modtager det meste affald fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at vi ikke kan aflevere affaldet, og derfor vil det heller ikke blive hentet.

”Det er ikke alle affaldstyper, der bliver ramt af en strejke, men det gør dagrenovation, og det er den type affald, der er mest kritisk for borgerne. I første omgang vil vores skraldemænd derfor aflevere en ekstra sæk til husejerne – den tager vi gratis med, når det igen er muligt”, fortæller Karin Hartling, der er projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 

Disse affaldsordninger er strejkeramte og vil ikke blive afhentet under en eventuel strejke:

  • Dagrenovation
  • 4-kammerbeholder
  • Brændbart storskrald
  • Farligt affald i rød boks
  • Plast, glas, metal fra etageboliger

 

Affaldsordninger der IKKE er ramt og derfor indsamles normalt:

  • Haveaffald
  • Pap og papir fra etageboliger
  • Storskrald – genanvendelige fraktioner

 

Ved en eventuel strejke er det heller ikke muligt at aflevere dagrenovation, haveaffald og småt brændbart på genbrugspladsen, da det blandt andet øger risikoen for rotter. Men glas, plast, metal og farligt affald modtager vi på genbrugspladsen på Firskovvej. Der er åbent alle dage fra klokken 8-17.

 

I Lyngby-Taarbæk Forsyning følger vi naturligvis situationen tæt, og når der er nyt, melder vi det ud – også her på vores hjemmeside.