Fæstningskanalen i fint selskab

Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever flere og kraftigere regnskyl end tidligere – og den udvikling vil fortsætte.
I Lyngby mærker vi også konsekvenserne, og de øgede vandmængder udfordrer kloaknettet. Derfor har vi flere projekter, der skal mindske risikoen for oversvømmelser.

Genåbningen af den historiske Fæstningskanal i Lyngby er det største. Her vil vi omdanne kanalen til regnvandsbassin. På den måde løser vi problemer med oversvømmelser i Lyngbys centrum, og samtidig skabes der et rekreativt område gennem byen.

Det unikke projekt er med i Realdania og Sustainias nye publikation Klima100, hvor 100 klimaprojekter i Danmark er præsenteret.

Du kan downloade publikationen på Realdanias hjemmeside – Fæstningskanalen er beskrevet på side 94.