Foreløbige priser for 2018

Her er de forventede priser på vand og affald for 2018. Priserne er foreløbige, og de er endnu ikke endeligt godkendte.

 

Affald
Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har godkendt priserne for affald 2018. De er endnu ikke godkendt af kommunalbestyrelsen  – de foreløbige priser kan du se her.

 

Vand
Herunder kan du se de forventede priser for vand i 2018. De er endnu ikke godkendt af kommunalbestyrelsen, men de forventes godkendt inden jul.

 

Priser vand 2018
Vandafgift 12,81
Statsafgift (grøn afgift) 6,18
Drikkevandsbidrag (statslig afgift) 0,19
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 23,58
 
Moms 10.69
Vandafgift m.m. pr. m 3 inkl. moms 53,45