Forsyningssikkerhed kræver investeringer

Lyngby-Taarbæk Forsyning kom ud af 2017 med et tilfredsstillende resultat. Til trods for skrappe krav til effektiviseringer og investeringer i anlægsprojekter og klimatilpasning, er vandprisen blandt de laveste i Nordsjælland.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har fokus på den daglige drift, så kerneopgaverne bliver løst med høj kvalitet. Men det kræver investeringer at modernisere ledningsnet og anlæg, opretholde forsyningssikkerheden og mindske påvirkningen fra klimaforandringerne.

Derfor investerede Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2017 mere end 100 millioner kroner på blandt andet klimatilpasning omkring Badeparken, renovering af otte kilometer vand- og spildevandsledninger, nye vandboringer og forbedringer af Mølleåværket.

”Til trods for de store investeringer og skrappe krav om effektiviseringer i vandsektorloven har vi igen formået at opfylde effektiviseringskravene, og vi kom ud med et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2017”, siger direktør Per Plannthin, der glæder sig over, at Lyngby-Taarbæk Forsyning samtidig har nogle af de laveste vandpriser i Nordsjælland:

”Det er vores ambition at have de lavest mulige driftsomkostninger og priser, uden at det går ud over vores høje serviceniveau. Og det formåede vi at leve op til i 2017, hvor vores samlede pris på vand var blandt de laveste i Nordsjælland – og det er den også i 2018”.

I 2018 er prisen for en kubikmeter vand 53,45 kroner. En gennemsnitlig husstand betaler herefter 1.074 kroner mindre om året i Lyngby-Taarbæk end gennemsnitsprisen i Nordsjælland.

På affaldsområdet er priserne uændrede, og i 2017 kom halvdelen af boligselskaberne med i sorteringsordningen. Borgerne har taget affaldssorteringen til sig, og der blev indsamlet 2.000 ton genanvendeligt affald med ordningen i 2017.

 

Også store investeringer i fremtiden

Klimaforandringernes øgede regnmængder betyder, at kloaknettet er udfordret. Derfor vil Lyngby-Taarbæk Forsyning også i de kommende år investere mange penge i løsninger, der skal aflaste kloaknettet.

Hertil kommer et byggeriet af et nyt vandværk og etablering af nye kildepladser. Endelig skal spildevandet renses bedst muligt, og derfor skal der stadig investeres i Mølleåværket, så driften optimeres og overløb mindskes.

”Borgerne i Lyngby-Taarbæk har krav på forsyningssikkerhed. De planlagte investeringer er store, men nødvendige, og de sikrer rent drikkevand i hanerne, at spildevandet kommer sikkert til Mølleåværket uden at oversvømme kældre og veje, og at vores udledninger til Øresund er så rene som muligt”, siger Per Plannthin.

 

Andre resultater

Årsberetningen for Lyngby-Taarbæk Forsyning viser også en række andre flotte resultater fra 2017, blandt andet:

  • Regnvandsbassinet i Virumparken får nu regnvand fra de omkringliggende veje og modvirker oversvømmelser i området.
  • Badeparken blev omdannet til et regnvandsbassin uden at det påvirker parken i hverdagen.
  • Det ene vandtårn på Centrifugevej blev revet ned for at gøre plads til nyt vandværk.
  • Nye vandboringer viste, at det er muligt at indvinde mere vand og dermed øge egenproduktionen af drikkevand.
  • Mølleåværket er blevet renoveret, og nye tromlefiltre vil forbedre rensningen og øge produktionen af gas.
  • Gasmotoren på Mølleåværket omdanner gas fra renseprocessen til miljøvenlig strøm. I 2017 producerede den strøm for 1,3 millioner kroner.
  • 2.000 ton affald blev indsamlet med sorteringsordningen, der i 2017 blev udrullet til halvdelen af boligselskaberne.
  • Indsamlingen af juletræer var en succes – i alt blev der indsamlet 21 ton tørre juletræer i januar 2017.

 

Læs årsberetningen her – pdf-fil.