Forventede priser for affald i 2020

Hvad skal du betale for at få hentet dit affald i 2020?
De forventede priser er nu klar, dog med det forbehold, at de først i november 2019 godkendes endeligt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Prisen stiger i 2020

I 2020 stiger prisen for din affaldsordning.

Når det nu bliver dyrere at få hentet affald, skyldes det, at priserne i flere år har været holdt kunstigt nede, da Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at afvikle den opsparing, vi har haft på affaldsområdet.

Denne opsparing er nu afviklet, så priserne fremover følger de faktiske omkostninger, som det koster at løse opgaven.

 

Det stiger priserne til

Priserne for 2020 afhænger af den enkelte ordning, du har. Som eksempel vil prisen for en privat forbruger, der får tømt en dagrenovationssæk om ugen inkl. grundgebyr, stige med 503,75 kroner (inkl. moms) pr. år. Prisen på en dagrenovationssæk og et grundgebyr vil blive 2.923,75 kroner i 2020 mod 2.420 kroner i 2019 (inkl. moms).

Se den fulde prisliste for 2020 her.

 

Det er opsparingen brugt til

I 2014 havde Lyngby-Taarbæk Forsyning en opsparing på 36,7 mio. kroner. Af det beløb er ca. 12,9 mio. kroner blevet anvendt til investeringer, særligt til 4-kammerbeholdere og beholdere til boligselskaberne i kommunen. Og så er næsten halvdelen af beløbet – 18,5 mio. kroner – betalt tilbage til kunderne i form af kunstigt lave priser gennem de sidste fem år. Det betyder, at opsparingen stort set er betalt tilbage til kunderne ved udgangen af 2019.

Her kan du se en graf over prisudviklingen.