fbpx

Forventede priser i 2021

De foreløbige priser for 2021 er nu beregnet.

På affaldsområdet er priserne med det forbehold, at der kan opstå ændringer, da kommunalbestyrelsen endnu ikke har godkendt priserne.

På vand er prisen estimeret, men endnu ikke endeligt beregnet, da vi afventer de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. De økonomiske rammer forventes modtaget den 15. oktober, hvorefter den endelige takst kan beregnes. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende priserne inden nytår.

 

Vand

Prisen for vand dækker drikkevand samt afledning og rensning af spildevandet. Prisen udregnes som en samlet pris for en kubikmeter vand. I 2021 bliver den forventede pris 55,56 kroner for en kubikmeter – det er en lille stigning fra de 54,38 kroner en kubikmeter koster i 2020.

Tilslutningsbidraget
Tilslutningsbidraget for 2021 er godkendt af bestyrelsen, men endnu ikke af kommunalbestyrelsen. Se priserne her.

 

Affald

På affaldsområdet afhænger den samlede pris af, hvilke ordninger man har valgt. Som noget nyt ændres haveaffaldsordningen fra at være en tilvalgsordning til at være en ordning for alle. Derfor bliver den en del af grundtaksten.

I april 2021 indfører vi sortering af madaffald i villaer og rækkehuse. Det betyder blandt andet, at det nuværende stativ/spand til dagrenovation udskiftes med en 2-kammerbeholder. I 2022 indføres ordningen også i boligselskaberne.

Du kan se de foreløbige priser for affald her.