Fund af nye pesticider i grundvandet i Danmark

Som vi skrev her på hjemmesiden onsdag den 24. april, har Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS fundet en række nye pesticider i grundvandet i Danmark. Medierne har også omtalt dette. Derfor er det besluttet, at vandværkerne i Danmark fremover skal teste drikkevandet for de nye stoffer.

I denne uge er pesticidet chlorothaloniol-amidsulfonsyre fundet i enkelte drikkevandsboringer i Danmark. Dette er Lyngby-Taarbæk Forsyning meget opmærksom på, og derfor har vi iværksat en ekstraordinær prøveudtagning med henblik på at få analyseret for dette nye stof.

Når vi kender resultatet af analysen vil vi orientere om dette her på hjemmesiden og andre relevante medier.

 

I Lyngby-Taarbæk importerer vi omkring 60 procent af drikkevandet fra Sjælsø vandværk. Analyser af deres vand viser, at det er frit for chlorothaloniol-amidsulfonsyre – se deres nyhed om drikkevandskvaliteten her.

 

Generelt er drikkevandskvaliteten høj i Lyngby-Taarbæk, og da vores vandboringer ligger langt fra landbrugsjord, er der mange pesticider, der ikke er et problem her.

Læs mere om vores drikkevand i nyheden fra 24. april.