Sortering af plast giver god mening

Der har den seneste tid været en del presseomtale om genanvendelsen af den plast, som vi sorterer fra bl.a. her i Lyngby. Der har hersket tvivl om, hvad der går til reel genanvendelse og hvad genanvendelsesprocenten egentlig er.

Her i Lyngby afsætter vi vores plast til Vestforbrænding (sammen med 18 andre kommuner), og Vestforbrænding har ikke kunnet dokumentere, hvor alt den indsamlede plast, som vi sorterer fra, ender henne.  Det er svært at følge affaldet (plasten), når det afsættes igennem flere led, og Vestforbrænding undersøger pt. udformningen af en ny kontrakt, så plastens vej kan følges. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at noget af vores sorterede plast senere i processen måske bliver dumpet i Malaysia.

På trods af disse udfordringer, så ændrer det ikke ved, at det betaler sig at sortere plast ved husholdningerne. Der går to kilo olie til at producere et kilo ny plast. Ved at genanvende plastaffald kan vi forlænge vores begrænsede ressourcers levetid og derved mindske CO2 udledningen. Og det vil vi gerne, og det kræver mindre energi at bruge genanvendt plast end at producere ny.

Disse udfordringer står vi som affaldsbranche dog ikke alene med, da udfordringerne også skyldes produktionen ad mange typer plast samt kompositmaterialer, der er med til at forringe genanvendelsesmulighederne.

Noget af løsningen skal findes i EU-regi, hvor man arbejder på, at al plastemballage i EU skal være egnede til genanvendelse senest i 2030. Man skal også til at kigge på de konkrete modtageanlæg, der sorterer plasten, og hvor stort tabet er frem til, hvor plasten bliver genanvendt i nye produkter. Men inden vi når så langt, så giver det stadig god mening at sortere plasten fra, da det alt andet lige er bedre for CO2 udledningen ikke at skulle benytte olie til at fremstille plast men at genanvende. 

Ønsker du mere information om genanvendelsen af plast, så tryk på Vestforbrændings hjemmeside her.