Sortering af dit affald

For at kunne genanvende mest muligt at det affald, du kommer med, er det vigtigt, at affaldet er sorteret rigtigt. Vores personale står altid klar med hjælp og vejledning.

Vær opmærksom på, at vi kun modtager affald i klare plastsække – det giver personalet bedre mulighed for at vejlede og hjælpe dig. 

 

Dette modtager vi på genbrugspladsen

 

Til genbrug

 • Aviser, ugeblade og reklamer
 • Pap, bølgepap og karton
 • Bøger
 • Glas (klart/farvet)
 • Jern og metal
 • Køleskabe og frysere
 • Vinduesglas
 • Haveaffald/grenaffald
 • Trærødder og stubbe
 • Elektronik
 • TV og computerskærme
 • Hård PVC
 • Mursten, tegl og gasbeton
 • Ren jord, ler og grus
 • Beton
 • Dæk
 • Asfalt

 

Til produktion af el og fjernvarme

 • Småt brændbart, maks 1 meter
 • Stort brændbart
 • Springmadrasser og fjedermøbler
 • Imprægneret træ

 

Til losseplads

 • Mineraluld
 • Porcelæn, keramik og gips

 

Til specialanlæg (farligt affald)

 • Akkumulatorer fra biler
 • Batterier
 • Kviksølvholdige lyskilder
 • Maling, terpentin og andet olie- og kemikalieaffald
 • Asbest, ikke støvende

 

Dette modtager vi ikke på genbrugspladsen

 • Dagrenovation og andet letfordærveligt affald
 • Affald med dyreekskrementer, fx fra kaniner, katte og marsvin (er dagrenovation)
 • Tagplader af skifereternit
 • Teknisk isolering
 • Filtre
 • Kiselgur omkring rør og kedler m.v. samt øvrig isolering med asbest
 • Bløde lofts- og vægplader med asbest
 • Brudte asbestholdige tagplader af eternit
 • Radioaktivt affald
 • Eksplosionsfarligt affald
 • Smittefarligt affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Støvende asbest

Har du større mængder af farligt affald, skal du henvende dig til Lyngby-Taarbæk Kommune.