Godt drikkevand i Lyngby

I 2016 tog vi 106 prøver til analyse af drikkevandets kvalitet, heraf 84 prøver på ledningsnettet og 22 prøver på vandværkerne.

Resultaterne af de gennemførte undersøgelser viser, at vandkvaliteten i Lyngby-Taarbæk Kommune er god. Der var få overskridelser af vandkvalitetskravene, og opfølgende undersøgelser har i alle tilfælde vist en god vandkvalitet.

Læs mere om drikkevandskvaliteten og prøverne i dette resumé af vandkvalitetsrapporten for 2016.

Under menupunktet Vand kan du se de fulde vandkvalitetsrapporter.