Gravearbejde langs Lundtoftegårdsvej

Den sydlige del af Lundtoftegårdsvej er i øjeblikket indsnævret lidt, da der foregår en del anlægsarbejde. Der er ved at blive lagt fjernvarmeledninger i vejen, og byggeriet af en bilforretning er i fuld gang.

Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevandsledninger fra Circle K til Akademivej. Vores entreprenør er i gang med at forberede arbejdet, der indledes med at bore en spildevandsledning under Lundtoftegårdsvej lige nord for Lyngbygårdsvej.

Det betyder, at vejen ikke skal graves op under arbejdet, og derfor kommer det ikke til at påvirke trafikken. Spildevandsledningen skal tilsluttes en brønd på parkeringspladsen på hjørnet af Lundtoftegårdsvej-Lyngbygårdsvej. Derfor vil der være lidt gravearbejde omkring brønden på parkeringspladsen. Når vi er færdige, vil belægning med mere blive reetableret, og vi sørger selvfølgelig for at rydde op efter os.

Efterfølgende fortsætter arbejde langs Lundtoftegårdsvej frem til Akademivej.