fbpx

Havmiljøet i Øresund får en hjælpende hånd

– trafikanterne må væbne sig med tålmodighed

11. juni 2020
I juni indleder Lyngby-Taarbæk Forsyning et kloakarbejde, der fjerner et overløb med tilslutning til Øresund – og derved bliver havmiljøet og badevandet renere.

Arbejdet finder sted i Stokkerup nord for Taarbæk. Fra 15. juni bliver Strandvejen lysreguleret, og derfor opfordres bilisterne til at finde alternative ruter – eller ekstra tålmodighed.

 

I mange kloakker bliver spildevand og regnvand blandet sammen. Det betyder, at kloakkerne bliver belastet, når det regner, og med klimaforandringernes øgede regnmængder kommer kloakker og renseanlæg under ekstra pres. Hvis kapaciteten overskrides, bliver blandingen af regn- og spildevand ledt ud i naturen via såkaldte overløb for at reducere oversvømmelser af veje, kældre og byområder.

I juni indleder Lyngby-Taarbæk Forsyning et kloakarbejde i Stokkerup nord for Taarbæk. Formålet er at fjerne et overløb med tilslutning til Øresund, og dermed resulterer projektet i, at havmiljøet får højere kvalitet.

”I de seneste uger har der været mange historier om udledning af spildevand til Øresund og vandkvaliteten i farvandet generelt. Vi er glade for, at vi med dette projekt fjerner et overløb med forurenet vand til Øresund. Dermed hjælper vi livet i havet, og badegæsterne kan også nyde godt af det renere havvand. I det hele taget har vandmiljøet vores store fokus, og i årene fremover har vi en del andre projekter, der optimerer kloaknettet, så det er bedre i stand til at klare klimaforandringernes øgede regnmængder”, siger Flemming Horn Nielsen, der er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 

Spildevand og regnvand bliver adskilt

I projektet ved Stokkerup får regnvandet sin egen ledning med udløb til Øresund. På den måde bliver spildevandskloakken ikke påvirket så meget af regnvejr, og overløbet med spildevand til Øresund bliver fjernet.

”I de seneste år har vi optimeret kloaknettet i Taarbæk og frasepareret regnvandet. Nu kommer strækningen nord for Taarbæk med, og dermed tager vi hånd om endnu et overløb til Øresund”, fortæller Lillian Nielsen, der er projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Projektet giver også en mindre besparelse på driften. Når mængden af spildevand bliver reduceret, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning bruge mindre energi på at pumpe spildevandet til Renseanlæg Lynetten, ligesom udgiften til rensning også falder.

 

Trafikken på Strandvejen påvirkes

Kloakledningerne i Stokkerup ligger under Strandvejen, og derfor vil projektet også påvirke fremkommeligheden i anlægsperioden.

”I projektet bruger vi metoder, der reducerer behovet for at grave Strandvejen op. Alligevel bliver vi nødt til at spærre den ene vognbane, og trafikken bliver reguleret med trafiklys. Derfor vil transporttiden blive længere på Strandvejen, og vi opfordrer bilisterne til at finde en alternativ rute. Og hvis man kører på strækningen, skal man have lidt ekstra tålmodighed”, siger Lillian Nielsen.

Strandvejen bliver lysreguleret fra 15. juni. Arbejdet forventes afsluttet til november.