Indvielse af nyt stort regnvandsbassin i Badeparken

I forbindelse med indvielse af Lyngby Idrætsby lørdag den 26. august blev også Forsyningens nye, åbne regnvandsbassin i Badeparken indviet. Der blev holdt tale af Lyngby-Taarbæk Forsynings formand, Peter Linde, og formand for Lyngby-Taarbæk Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø, Mette Schmidt Olsen. Projektet er i høj grad et samarbejdsprojekt mellem de to parter.

Det nye regnvandsbassin i Badeparken skal arbejde sammen med et andet nyt regnvandsbassin, som vi er ved at opføre ved Slotsvænget og 10 nye regnbede på Lundtoftevej. Sammen skal de tre anlæg afhjælpe de problemer, der er været i Sorgenfrigårdkvarteret i forbindelse med skybrud og kraftig regn. De fleste der har opholdt sig i Lyngby i juli måned vil kunne bekræfte, at der er problemer med store mængder vand i Idrætsbyen, på Sorgenfrigårdsvej, Fuglevadsvej, Nørregade m.fl.

Anlæg af det store regnvandsbassin på 2.500 m3 i Badeparken har ikke forandret parken særlig meget. Vi har anlagt et par lave diger mod syd/Sorgenfrigårdsvej og mod vest, og der er uddybet lidt foran dem. Enkelte træer er fældet, og der vil blive plantet nye til efteråret til erstatning for dem. Der er lagt dræn under det nye græs og en ny brostensrende slynger sig nu gennem parken. Ved kraftig regn vil der – ca. et par gange om året og når bassinet ved Slotsvænget er løbet fuldt – komme vand i Badeparken. Omkring hvert 5. år vil bassinet være fuldt og dække ca. en fjerdedel af parken.