Kloakarbejde på Bombegrunden i Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Forsyning har lagt regnvandsledninger ned gennem Taarbæk i Strandvejen og Taarbæk Strandvej. Den sidste del af arbejdet ved skolen i Taarbæk er endnu ikke afsluttet, men det forventes færdigt sidst i januar.

Sidste etape af projektet begynder 2. januar på Bombegrunden i Taarbæk. Her tilkobler vi regnvandsledningen til en allerede etableret udløbsledning til Øresund.

”I 2015 etablerede vi en udløbsløbsledning til Øresund ved Taarbæk Strandvej 42. Nu tilkobler vi den nye regnvandsledning til udløbsledningen, så regnvandet fremover løber direkte ud i Øresund i stedet for at blive blandet med spildevand og sendt til renseanlægget på Lynetten. Inden det løber til Øresund, er regnvandet dog blevet renset for olie”, fortæller Lillian Nielsen, der er projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Regnvandsledningen bliver gravet ned i selve Bombegrunden. For at tilkoble regnvandsledningen til udløbsledningen, bliver der lagt spærringer et stykke ud fra stranden, så vandet holdes tilbage.

Arbejdet på Bombegrunden varer frem til 28. februar 2018.

 

Hvorfor adskiller vi regnvand fra spildevand?

Fordelen ved at adskille regnvand fra spildevand er, at regnvandet ikke belaster spildevandskloakken. Det betyder, at kraftige regnskyl ikke i samme grad skaber oversvømmelser med forurenet vand. I stedet løber regnvandet direkte ud i Øresund i stedet for at tage hele turen gennem kloaknet, renseanlæg og derfra videre til Øresund. Med andre ord gavner projektet både beboere, renseanlæg og havmiljøet.

 

 

11. januar forsøgte entreprenøren at lægge watertuben ud ved Bombegrunden. Det lykkedes ikke på grund af den hårde østenvind.

 

 

 

 

5. februar viste vejret sig fra fineste side, omend det var meget koldt, og dæmningen kom på plads.

 

 

 

 

 

7. februar var det inddæmmede område tømt for vand, og der blev skåret hul i den eksisterende udløbsledning.

 

 

 

 

 

Da ledningen blev skåret op, løb der vand ind fra havet. Derfor var området inddæmmet, og en dykker måtte ned og sætte en prop i udløbsledningen.