Kloakarbejde ved Trongårdsparken

Ved Trongårdsparken ser en ny bydel dagens lys i de kommende år. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning byggemodne området og etablere spildevands- og regnvandsledninger, og regnvandsbassiner bliver en integreret del af boligområdet.

Første del af arbejdet begynder i ugen op til påske. Her etablerer vi et forsinkelsesbassin ud mod Klampenborgvej. Bassinet får en kapacitet på 230 kubikmeter og skal modtage regnvand fra de nuværende boliger i Trongådsparken. Der er tale om et underjordisk anlæg.

Når bassinet er etableret, anlægger vi regnvandsledning på marken op mod parkeringspladsen ved Trongårdsskolen.

Vi forventer at afslutte arbejdet sidst i maj. Da arbejdet foregår på markerne, får det ikke indflydelse på trafikken.