fbpx

Lækagesøgning skal reducere vandtab

21. juli 2020
Vandtabet i ledningerne i Lyngby-Taarbæk er for højt. Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning sat gang i en række tiltag, der skal nedbringe vandtabet. Fra midt i juli undersøger firmaet Leif Koch A/S ledningsnettet for utætheder ved hjælp af lækagesøgnings-udstyr.

 

 

Vandtabet fra utætte vandledninger har de seneste år ligget på lidt over 10 procent i Lyngby-Taarbæk. Det er for højt. Derfor indledte Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2019 et pilotprojekt, hvor vandledningerne i Virum blev undersøgt med avanceret lækagesøgnings-udstyr. Pilotprojektet viste, at der var en række skjulte brud på ledningsnettet, som efterfølgende blev repareret.

”En stor del af vandtabet skyldes, at vi har mange gamle vandledninger, og det giver flere brud – både synlige og skjulte. De mindre lækager opdager vi ikke så let, da vandet siver ned i undergrunden uden at efterlade tydelige spor. Lækagesøgningen i Virum viste sig at være effektiv, og derfor har vi nu udvidet projektet til resten af kommunen”, fortæller Steen Hansen, der er driftsleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Derfor kan man resten af året møde operatørerne fra Leif Koch A/S, der er ude at måle på stophaner og vandrør med lækagesøgnings-udstyret. Og når de har lokaliseret en utæt vandledning, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning reparere ledningen.

Informationerne fra lækageundersøgelsen bruges også som et element i arbejdet med at kortlægge vandledningernes generelle tilstand. De strækninger, der er i dårligst stand, vil i de kommende år blive udskiftet, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning har en ambition om at intensivere renoveringen af ledningsnettet.

Brud på privat grund

Lyngby-Taarbæk Forsyning udskifter hvert år nogle af de vandledninger, der har flest lækager. Jordledningerne på privat grund er grundejerens ansvar. Derfor bliver de ikke skiftet af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Mange af disse ledninger er mellem 60 og 100 år gamle, og derfor kan de også være utætte.

”Mange ledningsbrud opstår i de private jordledninger. Derfor er det vigtigt, at husejerne er opmærksomme på, om jorden fx bliver lidt sumpet i haven, eller om vandet risler i brønden. For har man et brud, kan det sagtens blive til et tab på 20-30 kubikmeter vand i døgnet. De store mængder vand kan skade huset, så det er vigtigt at få skaden udbedret. Heldigvis vil operatørerne også opdage lækager på de private jordledninger, og så giver vi ejerne besked”, forklarer Steen Hansen.

Tempo på udskiftningen af vandledninger

Vandledningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har en gennemsnitsalder på godt 50 år, og en del er omkring 100 år gamle. Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer 273 km vandledninger, og i de senere år har vi udskiftet omkring 5 kilometer vandledninger om året. Det tal skal øges de kommende år.

”Vi skal passe bedre på vores drikkevand – dels fordi det er en vigtig ressource, dels fordi vandtabet koster penge. Derfor er jeg glad for, at vi har lagt en strategi og også afsat ekstra ressourcer til bekæmpelse af vandtabet. Med investeringen i ledningsnettet sparer vi penge på driften og øger også forsyningssikkerheden, da vi har færre brud i nye ledninger”, siger Peter Linde, der er bestyrelsesformand for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Leif Koch indleder arbejdet den 13. juli, og det vil vare resten af året. Undersøgelsen vil fortrinsvis foregå i dagtimerne, men der kan forekomme aktivitet i aften- og nattetimerne. Det skyldes, at det avancerede lækagesøgningsudstyr kan have svært ved at måle, hvis der er meget støj fra omgivelserne. Selve arbejdet vil ikke give gener for beboerne – dog kan det være nødvendigt at lukke for vandet i et par minutter hos enkelte kunder eller i mindre områder.