Lugtgener fra kloakker og ved Mølleåværket « Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Lugtgener fra kloakker og ved Mølleåværket

I øjeblikket oplever vi desværre lugtgener ved vores spildevandsanlæg, Mølleåværket og enkelte kloakker. Det beklager vi meget, og vi arbejder på højtryk for at minimere generne.

At lugten er slem i øjeblikket, skyldes flere forhold. Vi har haft en lang tørkeperiode, og manglen på regn betyder, at der samles en del slam i kloaksystemet. Dette forhold kombineret med varmen medfører, at vi får en væsentlig forøget dannelse af svovlbrinter – og det er dem, der lugter grimt.

Ved de kraftige regnskyl, som vi har haft et par stykker af den seneste tid, bliver slammet skyllet gennem kloaksystemerne og frem til Mølleåværket. Det giver ekstra lugtgener i en kortere periode.

I de senere år har vi på Mølleåværket haft mange tiltag, der mindsker lugtgenerne – for eksempel har vi fået låg på de tanke, hvor lugten er værst.