fbpx

Lyngby-Taarbæk er på forkant med ny, national klimaplan for affaldssektoren

18. juni 2020
Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er rigtig gode til at sortere affald. Og i foråret 2021 bliver sorteringsordningen endnu mere ambitiøs, når Lyngby-Taarbæk Forsyning udvider affaldsindsamlingen til også at omfatte sortering af madaffald, tekstiler og pap.

Dermed er vi i Lyngby-Taarbæk så langt fremme med affaldssortering, at vi er meget tæt på at opfylde elementerne i den klimaplan for affaldssektoren, som et bredt flertal i Folketinget vedtog 16. juni.

 

I 2016 begyndte de første husstande i Lyngby-Taarbæk at sortere plast, glas, metal og papir, og nu er hele 97 procent af alle husstande med. Mængden af sorteret affald er derfor steget for hvert år – alene fra 2018 til 2019 steg indsamlingen af genanvendeligt affald med 500 tons fra 2.342 til 2.841 tons. I 2021 skal borgerne sortere endnu mere.

 

Ny, todelt beholder til madaffald

Fra april 2021 udvider Lyngby-Taarbæk Forsyning affaldssorteringen til også at omfatte sortering af mad- og restaffald. I den forbindelse modtager alle villaer og rækkehuse en ny, todelt beholder på 240 liter – samme størrelse og farve som den nuværende 4-kammerbeholder. Beholderen erstatter den almindelige dagrenovationsbeholder.

”Fordelen ved at sortere madaffaldet er, at vi kan omsætte det til biogas og bruge restproduktet som gødning på landbrugsjord. Dermed bevarer vi næringsstoffer som fx fosfor, der kommer ind i det naturlige kredsløb igen. Restaffaldet vil stadig blive brændt på Vestforbrænding, hvor energien udnyttes til fjernvarme”, fortæller Kasper Dibbern Petersen, der er direktør for driften i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den udvidede sorteringsordning har været forberedt siden 2019, og her i foråret var afhentningen af affald i udbud. Firmaet Urbaser har vundet udbuddet og skal fra april 2021 stå for indsamlingen af alle affaldsfraktioner hos borgerne.

 

Haveaffald fra foråret 2021

Fra foråret 2021 bliver haveaffaldsordningen også ændret. Ordningen bliver en del af grundgebyret, så alle kan få hentet haveaffald. Samtidig udvides den, så man også kan få hentet papirsække og grenbundter – til den tid med et interval på 14 dage.

 

Pap og tekstil i efteråret 2021

I efteråret 2021 får beboere i villaer og rækkehuse også mulighed for at tilvælge en papbeholder, som ligeledes er en 240 liters-beholder i samme farve som de to andre.  Og så bliver det desuden muligt at sætte tekstil ud til storskrald.

Beboerne i etageboliger sorterer allerede pap og skal også i gang med at sortere madaffald. Det sker i efteråret 2021, hvor etageejendommene får containere til mad- og restaffald.

 

Hvad betyder den nye klimaplan for borgerne i Lyngby-Taarbæk?

16. juni 2020 indgik regeringen en bred, politisk aftale – Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Et af planens elementer er at ensrette sorteringen af affald på tværs af kommuner, og at husstandene skal sortere i ti fraktioner.

”I Lyngby-Taarbæk Forsyning er vi allerede godt rustet til at opfylde den nye klimaplan. Når vi næste år indfører de nye tiltag, indsamler vi 9 af de 10 fraktioner, som planen stiller krav om. Det er kun drikke- og fødevarekartonner, vi endnu ikke har planer for, men vi forventer, at det er forholdsvis enkelt at implementere – og uden behov for yderligere affaldsbeholdere”, forklarer Kasper Dibbern Petersen.

Han hæfter sig også ved et andet vigtigt aspekt ved affaldssortering:

”Engagerede borgere og let forståelig sortering giver de bedste resultater. Og her står vi stærkt i Lyngby-Taarbæk. Vi har sorteret affald i flere år, og hele 97 procent af alle husstande er med i ordningerne. Og vi hører tit, at borgerne gerne vil sortere endnu mere. Derfor er jeg meget optimistisk, og jeg er sikker på, at vi også fremover vil se en stor stigning i mængden af sorteret affald i Lyngby-Taarbæk Kommune”, siger Kasper Dibbern Petersen.

Inden de nye ordninger træder i kraft, vil vi dele mange flere informationer i annoncer, på vores Facebook-profil og her på hjemmesiden.

 

Fakta om de kommende affaldsbeholdere

 • Den nye 2-kammerbeholder til mad- og restaffald har samme størrelse som den nuværende 4-kammerbeholder (240 liter).
 • Beholderen bliver tømt hver 14. dag – det er muligt at tilvælge ugetømning mod betaling.
 • Der skal bruges specielle affaldsposer til madaffaldet – dem leverer Lyngby-Taarbæk Forsyning.
 • Den nye beholder til pap er også samme størrelse som 4-kammerbeholderen. Det er frivilligt, om man ønsker pap-beholderen.

Læs mere om affaldsordningerne her

Her kan du se reglerne for placering af affaldsbeholdere

 

Eksempler på madaffald:

 • Brød, ris, pasta
 • Frugt, grøntsager
 • Kød, fisk, skaldyr
 • Køkkenrulle, kaffefiltre, tebreve
 • Afskårne blomster og mindre potteplanter uden potte

Eksempler på restaffald:

 • Bleer, vatpinde, hygiejnebind
 • Pizzabakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Sod og aske
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir og gavebånd
 • Kattegrus