Lyngbys vand er frikendt for nyt pesticid

Borgerne i Lyngby-Taarbæk kan roligt åbne hanen og drikke vandet. De sidste nye vandprøver viser, at vandet heller ikke indeholder pesticidet chlorothaloniol-amidsulfonsyre. Stoffet fik stor opmærksomhed i medierne for en måned siden, da det blandt andet fik lukket vandværket i Ledøje.

I slutningen af april blev det offentliggjort, at Danske Regioner i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS havde fundet en række nye pesticider i grundvandet i Danmark.

Specielt pesticidet chlorothaloniol-amidsulfonsyre kom i fokus, da det kan være kræftfremkaldende og påvirke menneskers arveanlæg. Derfor meddelte Miljøstyrelsen, at landets vandværker fremover skal teste vandet for chlorothaloniol-amidsulfonsyre.

Lyngby-Taarbæk Forsyning fik straks testet vandet for stoffet, og prøveresultaterne viser, at det ikke er i drikkevandet.

”Vores normale laboratorium er endnu ikke certificeret til at teste for chlorothaloniol-amidsulfonsyre, og derfor har vandprøverne været en tur i Tyskland. Der er heldigvis ikke spor af pesticidet i vores eget drikkevand og heller ikke i det vand, vi importerer fra Sjælsø Vandværk”, fortæller projektleder Kim Dan Jørgensen, der er ansvarlig for drikkevandskvaliteten i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

40 procent af drikkevandet i Lyngby-Taarbæk kommer fra Lyngby-Taarbæk Forsynings to vandværker, og de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk.

Stort fokus på vandkvaliteten i Lyngby

Miljøstyrelsen fastsætter, hvilke stoffer landets vandforsyninger skal analysere for i drikkevandet. Lyngby-Taarbæk Forsyning tester drikkevandet for mere end 40 naturligt forekommende og menneskeskabte stoffer – og også for stoffer, der ikke er lovkrav om.

”I Lyngby ligger vores vandboringer fjernt fra landbrugsjord, så der er en del pesticider, vi ikke støder på. Til gengæld indvinder vi grundvand fra bynære områder, og der har tidligere været en del forurenende virksomheder i Lyngby. Derfor har vi fokus på stoffer, der kan stamme fra jordforurening, og på de pesticider, der typisk er blevet brugt i parker og i private haver. Vi har derfor et udvidet kontrolprogram for netop disse stoffer, så vi kan sikre drikkevandskvaliteten”, fortæller Kim Dan Jørgensen.

Udover at følge testresultaterne tæt, så samarbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning med Region Hovedstadens jordforureningsfolk om at sikre drikkevandskvaliteten.

”Region Hovedstaden er generelt i gang med at kortlægge omfanget af jordforurening en række steder i kommunen. Og på baggrund af deres undersøgelser vurderer vi hele tiden, om der er nye stoffer, som vi skal være ekstra opmærksomme på”, forklarer Kim Dan Jørgensen.

120 vandprøver i 2018

I 2018 blev der taget 120 vandprøver til analyse af drikkevandskvaliteten i Lyngby-Taarbæk Forsynings anlæg. 6 vandprøver viste overskridelser af kvalitetskravet for drikkevand. En kontrolanalyse af disse 6 prøver kunne dog afkræfte en forurening af drikkevandet.

”Vi kan ikke selv styre, om der er uønskede stoffer i grundvandet. Det kan komme fra mange kilder. Derfor tester vi løbende drikkevandet meget bredt, netop for at kunne handle hurtigt, når vi en gang i mellem har forhøjede værdier. Denne gang var prøven ikke kritisk, men hvis den havde været det, kan jeg garantere, at vi handler straks og følger op. Det er denne tilgang, der giver borgene den bedste garanti for, at de trygt kan drikke vandet”, siger Peter Linde, der er bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Du kan læse mere om drikkevandskvaliteten i vandkvalitetsrapporten for 2018, der netop er offentliggjort.