fbpx

Mere sortering og mindre småt brændbart

På genbrugsstationen i Lyngby er containeren til ”Småt brændbart” lukket. Samtidig er en ny container til “Rest efter sortering” åbnet. Det sker for at få sorteret endnu mere affald til genanvendelse.

Affald, der kunne være sorteret, er endt i ”Småt brændbart”. Lyngby-Taarbæk Forsyning har derfor sammen med 18 andre forsyningsselskaber besluttet at gøre en indsats for, at der bliver sorteret endnu mere ved hjælp af mere præcis skiltning og vejledning og via den personlige rådgivning på genbrugsstationerne. I den forbindelse er containeren til ”Småt brændbart” blevet erstattet af en ny container til ”Rest efter sortering”.

Lyngby-Taarbæk Forsynings samarbejde med de 18 andre kommuner gennem flere år har allerede båret frugt. Andelen af småt brændbart er faldet fra 8,1 % til 6,6 % af de samlede mængder på genbrugsstationerne fra 2014 til 2018. Nu tager forsyningen endnu et skridt for at få det tal længere ned med en ny container til ”Rest efter sortering”. Den er til det affald, der er tilbage, når man har sorteret:

”Den gamle container – ”Småt brændbart” ¬– var lidt misvisende, da rigtigt meget affald jo kan brændes. Og derfor er der nok en del brugere af genbrugsstationen, der har tænkt, at affaldet blev sorteret fint, hvis de lagde det i ”Småt brændbart. Med den nye container til ”Rest efter sortering” signalerer vi, at den kun er til det allersidste affald, der ikke kan sorteres, og på den måde får vi forhåbentligt sorteret endnu mere affald fra til genanvendelse”, fortæller Kasper Dibbern Petersen, der er direktør for Forsyningsafdelingen i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den nye container skal altså meget gerne være med til at få den sidste del genanvendeligt affald ud af den brandbare fraktion og dermed nedbringe mængden af affald, der skal brændes, yderligere.

”På genbrugsstationen har man sat nogle tydelige skilte op med, hvor affaldet skal anbringes og sorteres. Det har virket. Det gør det lettere som borger og virksomhed at finde ud af, hvordan man skal fordele sit affald. ”Rest efter sortering” bliver nu det sidste stop. Personalet på genbrugsstationen kan mærke, at borgerne støtter op om, at vi i Lyngby-Taarbæk genbruger mere. Vi kan som forsyningsselskab altid blive bedre til at informere og vejlede omkring sortering. Så vi skal kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade. Derfor står der ikke mere ”Småt brændbart”, men ”Rest efter sortering””, fortæller bestyrelsesformand for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Linde.

Containeren med ”Småt brændbart” lukkede i uge 47 og derefter erstattet med den nye til ”Rest efter sortering”.