fbpx

Midlertidigt færre parkeringspladser mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej

Inden skinnerne til den nye letbane kan lægges, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge en række kloakledninger. Omkring Lehwaldsvej sættes næste fase af det arbejde nu i gang, og det betyder en midlertidig lukning af cirka halvdelen af parkeringspladserne på parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej.

I forbindelse med den nye letbane er Lyngby-Taarbæk Forsyning ved at omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Ledningen skal føres fra Lehwaldsvej til Buddingevej gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej.

Arbejdet begyndte i august og går planmæssigt fremad. I uge 3 rykker arbejdet ind på selve parkeringspladsen. Det betyder, at cirka halvdelen af parkeringspladserne midlertidigt bliver inddraget under gravearbejdet. Hvilke parkeringspladser, der er berørt, skifter i takt med, at arbejdet skrider fremad.

”En midlertidige lukning af halvdelen af parkeringspladserne vil give gener for både beboere og andre brugere af parkeringspladsen. Vi kan desværre ikke flytte spildevandsledningen uden at grave gennem pladsen. Men vi har pointeret overfor entreprenøren, at de skal reducere generne mest muligt. Det betyder, at de bevarer så mange parkeringspladser som muligt, at det er muligt at køre ud og ind af parkeringspladsen i hele anlægsperioden, og at entreprenøren holder tempo i hele perioden, så lukningen bliver så kort som mulig”, fortæller Peter Linde, der er bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Arbejdet med at omlægge spildevandsledningen er efter planen færdigt omkring 1. juni 2020.