Nye vandledninger på Lyngby Hovedgade og Vintappervej

Vi anlægger nye vandledninger på Lyngby Hovedgade og Vintappervej med opstart i uge 10 og forventet afslutning 3. maj 2019.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.