Bestyrelser

Lyngby-Taarbæk Forsynings selskaber og Mølleåværket ledes af hver sin bestyrelse. Alle bestyrelser i Lyngby-Taarbæk Forsyning er tiltrådt den 19. april 2018.

Medlemmerne vælges for fire år ad gangen og følger valget til kommunalbestyrelsen. De politisk valgte bestyrelsesmedlemmer vælges af kommunalbestyrelsen.

Der vælges to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Vand og Spildevand. Derudover vælger medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Forsyning tre bestyrelsesmedlemmer blandt opstillede medarbejdere, der skal sidde i selskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Bestyrelsen beslutter de overordnede retningslinjer for selskabernes drift og udvikling og tager stilling til ekstraordinære forretningsmæssige dispositioner som eksempelvis større investeringer. Bestyrelsen er ikke involveret i den daglige drift. Den varetages af den direktion, som bestyrelsen har ansat. Bestyrelsen skal føre tilsyn med direktionens ledelse af selskabet.

Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. Derudover kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

 

Honorarer
Alle medlemmer af bestyrelserne modtager et årligt honorar (1/1 2019-niveau):

Formand for LTF (alle fem selskaber) 76.540,56 kroner.

Næstfomand for LTF (alle fem selskaber) 31.771,44 kroner.

Bestyrelsesmedlem i LTF (alle fem selskaber) 24.117,12 kroner.

Forbrugervalgt medlem (vandselskabet og spildevandsselskabet) 9.646,80 kroner.

Medarbejdervalgt medlem (forsyningsselskabet) 9.646,80 kroner.

Formand for Mølleåværket 61.428,84 kroner.

Bestyrelsesmedlem i Mølleåværket 22.337,76 kroner.