Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

Vi anlægger nye vandledninger på Christian X’s Allé fra nr. 16 til nr. 66 og på sidevejene Egebovej, Agerbovej, Durosvej og Lyacvej. Perioden er fra den 5.11.2018 til den 28.12.2018.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

 

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.


Fra uge 43-49 renoverer vi kloakledninger i Kongevejen fra nr. 117B-129.

Vi benytter strømpeforingsmetoden, og det betyder, at vi kan renovere de eksisterende kloakledninger uden at grave i vejen. Derfor påvirker arbejdet ikke trafikken på vejen. Men der vil holde flere store biler langs vejen eller på fortov og cykelsti, og det kan give lidt gener.

 

Hvad er strømpeforing?

Strømpeforing fungerer ved, at vi fører en kunststofstrømpe i blød form gennem de eksisterende kloakrør. Når strømpen er på plads hærdes den, og derved får vi en helt ny kloakledning inde i den gamle ledning. Hærdningen sker enten ved opvarmning af vandet i ledningen eller ved koldhærdning. Det er en god løsning, der tillige er både hurtigere og billigere end at udskifte de gamle rør.
Der kan være lidt lugtgener i forbindelse med arbejdet, men arbejdet er ikke skadeligt for omgivelserne.

 


Vi anlægger nye vandledninger på Trongårdsvej i perioden 12. september til 16. november 2018.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

 

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

 


Vi anlægger en 3,2 km lang råvandsledning fra det eksisterende vandværk på Dybendalsvej til Centrifugevej. Ledningen skal sørge for, at råvandet fra vores kildepladser i Dybendal kan komme hurtigt til det nye vandværk, der skal bygges i 2019.

Råvandsledningen kommer til at løbe langs Lundtoftevej. Vores entreprenør bruger metoden ’styret boring’. Det er en metode, der kun kræver lidt opgravning, da vandledningen trækkes under jorden fra et hul til et andet. Alt efter forholdene kan der være flere hundrede meter mellem hvert hul. Derved er der få gener for trafikken og kun mindre huller, der efterfølgende skal have ny asfalt eller fliser.

 

Vi forventer, at det samlede projekt er færdigt 25/1 2019.

Strækningen er opdelt i tre etaper med individuelle anlægsperioder:
1. etape: Dybendalsvej til Lundtofteskolen – 25/6 – 5/10 2018.
2. etape: Akademivej til Centrifugevej – 11/6 – 30/7 2018.
3. etape: Lundtofteskolen til Akademivej – 1/10 – 21/12 2018.

Arbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Zacho-Lind. På deres hjemmeside kan du se en videofilm om styret boring.

 


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevandsledninger fra Statoil til Akademivej. Vores entreprenør indleder med at bore en spildevandsledning under Lundtoftegårdsvej lige nord for Lyngbygårdsvej.

Det betyder, at vejen ikke skal graves op under arbejdet, og derfor kommer det ikke til at påvirke trafikken. Spildevandsledningen skal tilsluttes en brønd på parkeringspladsen på hjørnet af Lundtoftegårdsvej-Lyngbygårdsvej. Derfor vil der være lidt gravearbejde omkring brønden på parkeringspladsen. Når vi er færdige, vil belægning med mere blive reetableret, og vi søger selvfølgelig for at ryde op efter os.

Efterfølgende fortsætter arbejde langs Lundtoftegårdsvej frem til Akademivej.


Fra 19.-23. november renoverer vi stikledninger på Gyldendalsvej i Lyngby centrum.

Arbejdet kræver ikke opgravning, men der vil være begrænset mulighed for parkering i perioden.