fbpx

Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

Hvis du vil læse mere om vores større projekter på spildevandsområdet, kan du gøre det her.

 

Vi renoverer forsyningsledningen og stikledninger på Gadevangen i perioden 28/10 2019 til 20/12 2019.

Arbejdet udføres af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne folk. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.

 


Vi er ved at bygge et nyt vandværk på Centrifugevej ved DTU.

Byggeriet af det nye vandværk indledes i september 2019, og vi forventer, at byggeriet er færdigt i slutningen af 2020.

I efteråret 2019 kan der være støjgener fra byggeriet, da vi skal etablere vandværkets fundament. Det gør vi med pilotering og spunsning, der både kan larme og give rystelser.

Læs mere om byggeriet her.

 

 


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge og etablere vandledninger på dele af Lundtoftegårsdvej, Klampenborgvej, Sorgenfrigårdsvej, Lyngbygårdsvej og Kornagervej.

Arbejdet begynder 2/9 og vi forventes at være færdige 20/12 2019.

Entreprenør på opgaven er Munck Forsyning A/S.

 


Vi renoverer forsyningsledningen og stikledninger på Højløkken og en del af Kærparken i perioden 9/9 2019 til 29/11 2019.

Arbejdet foregår på hele Højløkken og på Kærparken fra rundkørslen ved Bjælkevangen og til Skovsvinget.

Arbejdet udføres af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne folk. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Ledningen skal føres fra Lehwaldsvej til Buddingevej gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej – se kortet nederst.

Arbejdet vil påvirke trafikken på Lehwaldsvej og også parkeringsmulighederne på parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej.

Det er entreprenøren Aarsleff, der skal stå for arbejdet. Aarsleff etablerer byggeplads i uge 30 og begynder det forberedende arbejde i uge 31.

I uge 32 begynder gravearbejdet, og i de første par uger vil der være støjgener under spunsning.

Lehwaldsvej vil blive spærret omkring 12. august, og derfor vil der være indkørsel via Engelsborgvej.

Arbejdet vil foregå i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18, og det forventes at stå på til andet kvartal af 2020.

 

 


I marts 2019 gik vi i gang med et større projekt på grunden, hvor det tidligere Ålebækken renseanlæg lå – det er på hjørnet af Bredevej og Teknikerbyen.

Arbejdet skyldes, at vi skal rense grunden for jordforurening og etablere to nye spildevandsbassiner.

I forbindelse med arbejdet vil der i periode være nogle støjgener i området, ligesom der også vil være øget trafik med lastbiler, når jorden skal køres væk.

Læs mere om projektet her.

 


Ved Trongårdsparken ser en ny bydel dagens lys i de kommende år.

Derfor har vi en del arbejde med at etablere spildevands- og regnvandsledninger samt regnvandsbassiner i området.

Arbejdet foregår fra cirka sommeren 2019 til sommeren 2020.

Da arbejdet foregår på markerne, får det ikke indflydelse på trafikken, og der vil heller ikke være de store støjmæssige gener.

Læs mere om projektet her.

 


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger.

Derfor anlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning nye spildevands- og vandledninger langs Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet forløber i etaper i 2019.

I samme periode bliver der lagt fjernvarmeledninger i Lundtoftegårdsvej, og det betyder, at vejen bliver ensrettet fra tilkørslen til motorvejen og ind til Lyngby centrum.

Vi har koordineret vores arbejde med entreprenørerne på fjernvarmeprojektet, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.

 


I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort det muligt at bebygge området mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye regn- og spildevandsledninger langs Nymøllevej.

Strækningen gælder fra lyskrydset ved Luntoftevej til og med cykelstien mellem Haldor Topsøes Allé 1 og Nymøllevej 123.

For at opnå arbejdsmæssig sikkerhed banker vi også spunsvægge ned enkelte steder på Nymøllevej. Efterfølgende graver vi langs cykelstien ned mod Mølleåen.

Arbejdet forløber indtil slutningen af 2019.

Når Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde er færdigt, begynder Vestforbrændingens entreprenører muligvis på deres fjernvarmeledningsprojekt langs Nymøllevej. Vi har koordineret vores arbejde med dem, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.