Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

Vi er i gang med sidste etape af klimatilpasningsprojektet omkring Lyngby Stadion.

Arbejdet består af tre delprojekter – et regnvandsbassin i Badeparken, et regnvandsbassin ved Slotsvænget og 10 vejbede på Lundtoftevej.

Alle veje i området vil være farbare i anlægsperioden.

 

Læs mere om projektet her.

 

 


Frem til midten af juli 2017 renoverer Lyngby-Taarbæk Forsyning vandledningerne i Trongårdsparken.

 


Beboerne i og omkring Taarbæk kan se frem til en lidt mere behagelig tur ad Taarbæk Strandvej og Strandvejen. Den 10/5 begynder Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør – Munck Forsyningsledninger – at udbedre de sætningsskader, som de to veje har fået efter kloakarbejdet i 2015.

Arbejdet begynder på Taarbæk Strandvej lige nord for rundkørslen og bevæger sig nord på. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af juli 2017.

 

Omlægning af buslinje og spærret vej
Da Taarbæk Strandvej vil være lukket for gennemkørsel i anlægsperioden, vil arbejdet også medføre nogle gener for beboere i området.

Arbejdet bliver udført i etaper, hvor cirka 100 meter af Taarbæk Strandvej bliver lukket for gennemkørsel fra kl. 7-18.

Når Strandvejen bliver repareret, vil den være åben i et spor og reguleret med trafiklys.

Bus 388 bliver omlagt i anlægsperioden. Busstop på Taarbæk Strandvej nord for rundkørslen bliver nedlagt og erstattet af stop på Strandvejen.

Fodgængere og cyklister kan anvende fortov og cykelsti efter anvist skiltning.

 

Status på arbejdet – uge 27

Indkørsel fra Strandvejen til Taarbæk Strandvej åbner den 4. juli.

Den 4. juli bliver det sidste stykke af Strandvejen asfalteret, og lysreguleringen bliver fjernet den 5. juli. Herefter vil Strandvejen være farbar i to spor som normalt.

Under arbejdet er det ikke muligt at tilgå ejendommene i bil mellem klokken 7.00 og 18.00. Det anbefales at flytte bilen ud inden da, hvis den skal benyttes i løbet af dagen.


I uge 22 begynder vi at renovere kloakledningerne i Nybrovej fra nummer 189 og frem til Buddingevej.

Vi benytter strømpeforingsmetoden, og det betyder, at vi kan renovere de eksisterende kloakledninger uden at grave i vejen.

Strømpeforing fungerer ved, at vi fører en kunststofstrømpe i blød form gennem de eksisterende kloakrør. Når strømpen er på plads hærdes den, og derved får vi en helt ny kloakledning inde i den gamle ledning. Hærdningen sker enten ved opvarmning af vandet i ledningen eller ved koldhærdning. Det er en god løsning, der tillige er både hurtigere og billigere end at udskifte de gamle rør.

 

Tidsplan
Uge 22 – renovering af hovedledninger
Uge 23-26 – renovering af stikledninger
Uge 27 – TV-inspektion af ledningsarbejdet.