fbpx

Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

Hvis du vil læse mere om vores større projekter på spildevandsområdet, kan du gøre det her.

 

I forbindelse med den nye letbane etablerer Lyngby-Taarbæk Forsyning nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger i krydset Klampenborgvej/Kanalvej.

Anlægsarbejdet begynder i uge 4, og Lyngby-Taarbæk Forsyning forventer, at det står på til og med uge 11 2020.

Under arbejdet bliver trafikken på Kanalvej og Klampenborgvej omlagt ad to omgange. Først i uge 4 til uge 7 og herefter fra uge 8 til uge 11. Læs mere herunder.

Det er entreprenøren Barslund, der skal stå for arbejdet, der foregår i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18. Der kan forekomme almindelige støjgener fra anlægsarbejdet.

 

Ændringer i krydset Klampenborgvej/Kanalvej uge 4 til uge 7

Den nordlige del af Kanalvej:

 • Det sidste stykke af Kanalvej mod Klampenborgvej bliver ensrettet for biltrafik. Her er Kanalvej kun åben fra Klampenborgvej. Buslinje 182 og 183 omlægges under arbejdet.
 • Cyklister skal stå af og trække over fodgængerfeltet, da det ikke er muligt at opretholde cykelstien under arbejdet.

 

Den sydlige del af Kanalvej:

 • Trafikken opretholdes i begge retninger på den sydlige del af Kanalvej.
 • I krydset ved Klampenborgvej vil ligeud-kørsel og højresving være muligt. Venstresving er ikke muligt – på nær for busser.

 

Den østlige del af Klampenborgvej:

 • Fra den østlige del af Klampenborgvej samles ligeudkørende og venstresvingende biltrafik i ét kørespor. Højresving opretholdes som normalt.
 • Cyklister skal stå af og trække over fodgængerfeltet, da det ikke er muligt at opretholde cykelstien under arbejdet.
 • Der vil være adgang til parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter.

 

Den vestlige del af Klampenborgvej:

 • Fra den vestlige del af Klampenborgvej mod øst er der mulighed for at køre ligeud og for højresving som i dag. Denne trafik samles i et spor under arbejdet. Buslinje 183 omlægges under arbejdet.
 • Der vil være adgang fra parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter, og denne trafik kører ud i eget spor som i dag.

 

 

Ændringer i krydset Klampenborgvej/Kanalvej uge 8 til uge 11

 

Den sydlige del af Kanalvej

 • Det sidste stykke af Kanalvej mod Klampenborgvej bliver ensrettet. Her er Kanalvej kun åben fra syd.
 • I krydset ved Klampenborgvej vil ligeud-kørsel og højresving være muligt. Venstresving er ikke muligt.

 

Den nordlige del af Kanalvej

 • Trafikken opretholdes på den nordlige del af Kanalvej.
 • I krydset ved Klampenborgvej vil højresving og venstresving være muligt. Man kan ikke køre lige ud til den sydlige del af Kanalvej, da den er ensrettet.

 

Klampenborgvej

 • Der opretholdes kørsel i begge retninger.
 • Fra den vestlige del af Klampenborgvej mod øst lægges vejen midlertidigt over i modsatte kørespor. Herfra er der mulighed for ligeud-kørsel. Højresving ad Kanalvej er ikke muligt.
 • Fra den østlige del af Klampenborgvej mod vest er der mulighed for højresving og ligeud-kørsel. Venstresving ad Kanalvej er ikke muligt.
 • Der er adgang til og fra parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter.

 


I forbindelse med den nye letbane omlægger vi en regnvandsledning i Anker Engelunds Vej. Den eksisterende ledning skal flyttes fra sin nuværende beliggenhed midt i vejen og til den nye placering i hver vejside.

Vi forventer, at arbejdet står på i perioden 6. januar til maj 2020.

Trafikken på Anker Engelunds Vej bliver så vidt muligt opretholdt i begge retninger i anlægsperioden. Når anlægsarbejdet skal krydse selve Anker Engelunds Vej, vil der i korte perioder kun være passage i ét spor ad gangen.

Når gravearbejdet krydser en udkørsel, vil der være spærret for udkørsel til Anker Engelunds Vej.

Arbejdet vil foregå i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18.


Vi renoverer forsyningsledningen og stikledninger på Gadevangen i perioden 28/10 2019 til 20/01 2020.

Arbejdet udføres af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne folk. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.

 


Vi er ved at bygge et nyt vandværk på Centrifugevej ved DTU.

Byggeriet af det nye vandværk indledes i september 2019, og vi forventer, at byggeriet er færdigt i slutningen af 2020.

I efteråret 2019 kan der være støjgener fra byggeriet, da vi skal etablere vandværkets fundament. Det gør vi med pilotering og spunsning, der både kan larme og give rystelser.

Læs mere om byggeriet her.

 

 


Vi er i gang med at renovere Lundtofte Pumpestation, der ligger på Lundtoftevej ved motorvejsbroen.

Arbejdet foregår primært på selve grunden, og derfor vil det ikke påvirke trafikken nævneværdigt. Enkelte gange kan der dog holde lastbiler ved pumpestationen, hvis der skal leveres materialer eller beton.

Arbejdet forventes at fortsætte frem til marts 2020.

Lundtofte Pumpestation pumper drikkevand fra Sjælsø Vandværk ud i ledningsnettet, og da 60 procent af vores vand kommer fra Sjælsø Vandværk, har pumpestationen en vigtig rolle i forsyningssikkerheden. Under arbejdet vil midlertidige pumper sørge for, at der stadig er vand i hanerne i Lyngby-Taarbæk.


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge og etablere vandledninger på dele af Lundtoftegårsdvej, Klampenborgvej, Sorgenfrigårdsvej, Lyngbygårdsvej og Kornagervej.

Arbejdet begynder 2/9 2019 og vi forventer, at det er færdigt i maj 2020.

Entreprenør på opgaven er Munck Forsyning A/S.

 


Vi renoverer forsyningsledningen og stikledninger på Højløkken og en del af Kærparken.

Arbejdet foregår på hele Højløkken og på Kærparken fra rundkørslen ved Bjælkevangen og til Skovsvinget.

Arbejdet udføres af Lyngby-Taarbæk Forsynings egne folk. Fortovet bliver gravet op, men arbejdet får ikke nævneværdig betydning for trafikken.


I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægge en spildevandsledning i Lehwaldsvej. Ledningen skal føres fra Lehwaldsvej til Buddingevej gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej – se kortet nederst. Arbejdet begyndte i august 2019 og betyder, at Lehwaldsvej er spærret.

Fra uge 3 2020 rykker arbejdet ind på selve parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej, og det betyder, at cirka halvdelen af parkeringspladserne bliver midlertidigt inddraget. Hvilke parkeringspladser, der er berørt, skifter i takt med, at arbejdet skrider fremad.

Arbejdet foregår i almindelig arbejdstid mellem kl. 7-18, og vi forventer, at det står på til andet kvartal af 2020.

 


I marts 2019 gik vi i gang med et større projekt på grunden, hvor det tidligere Ålebækken renseanlæg lå – det er på hjørnet af Bredevej og Teknikerbyen.

Arbejdet skyldes, at vi skal rense grunden for jordforurening og etablere to nye spildevandsbassiner.

I forbindelse med arbejdet vil der i periode være nogle støjgener i området, ligesom der også vil være øget trafik med lastbiler, når jorden skal køres væk.

Læs mere om projektet her.

 


Ved Trongårdsparken er der ved at blive etableret et nyt byområde, Trongården. Området skal både rumme et boligkvarter og et gymnasium.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i den forbindelse fået til opgave at byggemodne området, der før var et græsareal uden kloakrør mm., ved at etablere spildevands- og regnvandsledninger. Opgaven inkluderer også at drikkevands- og klimasikre området med blandt andet regnvandsbassiner.

Spildevands- og regnvandsledningerne er nu etableret, og midt i oktober 2019 sluttede arbejdet omkring det nye kryds til Klampenborgvej.

Start på LAR-anlæg mandag den 13. januar
Gorm Hansen A/S, vores entreprenør, udfører arbejdet med at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). De starter med at grave den 13/1 i almindelige arbejdstid fra kl. 7-18. Der vil selvfølgelig være noget støj.

Arbejdet starter langs den sydlige del af Trongårdsparken, syd for den adgangsvej, der løber gennem Trongården. Det arbejde forventer vi færdigt ca. sidst i maj.

Den nordlige del langs Trongårdsparken går vi først i gang med derefter og indtil ca. sidst i august. Selve beplantning af området sker i efteråret 2020, hvor det er mest gunstigt at plante træer mm.

Da arbejdet foregår på byggepladsen, påvirker det ikke trafikken, og der vil generelt være begrænsede støjmæssige gener.

Læs mere om projektet her.


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger.

Derfor anlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning nye spildevands- og vandledninger langs Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet forløber i etaper i 2021.

I samme periode bliver der lagt fjernvarmeledninger i Lundtoftegårdsvej, og det betyder, at vejen bliver ensrettet fra tilkørslen til motorvejen og ind til Lyngby centrum.

Vi har koordineret vores arbejde med entreprenørerne på fjernvarmeprojektet, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.

 


I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort det muligt at bebygge området mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej, skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye regn- og spildevandsledninger langs Nymøllevej.

Strækningen gælder fra lyskrydset ved Luntoftevej til og med cykelstien mellem Haldor Topsøes Allé 1 og Nymøllevej 123.

For at opnå arbejdsmæssig sikkerhed banker vi også spunsvægge ned enkelte steder på Nymøllevej. Arbejdet nærmer sig sin afslutning og forventes at være udført i slutningen af ferbruar/starten af marts 2020.

Senere i 2020 graver vi langs cykelstien ned mod Mølleåen.

Når Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde er færdigt, begynder Vestforbrændingens entreprenører muligvis på deres fjernvarmeledningsprojekt langs Nymøllevej. Vi har koordineret vores arbejde med dem, så det forløber så optimalt som muligt i forhold til trafikken.