Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

Vi anlægger nye vandledninger på Hollandsvej i perioden 4. februar til 15. marts 2019.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

 


Vi anlægger nye vandledninger på Lyngby Hovedgade og Vintrappervej med opstart i uge 10 og forventet afslutning i uge 18.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

 

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger.

Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevands- og vandledninger langs Lundtoftegårdsvej.

Arbejdet forventes afsluttet i uge 12 2019.