Her graver vi

Når vi udskifter vand- og spildevandsledninger, er vi ofte nødt til at grave i veje og fortorv. Herunder kan du se, hvor vi er i gang med større anlægsarbejder. Akut gravearbejde på grund af brud bliver annonceret på forsiden.

Dette kort viser også planlagte gravearbejder. Blå dråbe er vandarbejde – rød dråbe er kloakarbejde. Hvis du zoomer ind på kortet, kommer der information om strækningen, der er berørt, og tidsplan.

 

Vi anlægger nye vandledninger på Fortunvænget og Fortunparken i forår og sommeren 2018.

Arbejdet kræver opgravning af fortov, men vil ikke påvirke trafikken nævneværdigt.

 

I denne periode foregår arbejdet:

  • Fortunvænget 16.04 til 06.07.
  • Fortunparken 28.05 til 31.08.

 

I forbindelse med arbejdet kan der forekomme rødligt vand i hanerne. Den røde farve skyldes okker, som har revet sig løs i vandledningerne. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

 

 


Fra mandag den 18. juni vil Taarbæk Strandvej være spærret for nordgående trafik. Spærringen ligger lige syd for rundkørslen i Taarbæk.

Spærringen betyder, at bustrafikken i nordgående retning omlægges til Strandvejen.

Taarbæk Strandvej spærres på grund af omlægning af en kloakledning, der krydser Taarbæk Strandvej ved Nordre Molevej. Kloakledningen er i dårlig stand, og derfor prioriterer Lyngby-Taarbæk Forsyning renoveringen nu, inden der kommer nyt slidlag på vejen.

Taarbæk Strandvej vil være spærret i cirka fire uger.

 


I perioden 9. april til og frem til 22. juni renoverer vi kloakken i Taarbæk Strandvej fra Bombegrunden til Becksvej.

Vi benytter strømpeforingsmetoden, og det betyder, at vi kan renovere de eksisterende kloakledninger uden at grave i vejen. Derfor påvirker arbejdet ikke trafikken på vejen.

Strømpeforing fungerer ved, at vi fører en kunststofstrømpe i blød form gennem de eksisterende kloakrør. Når strømpen er på plads hærdes den, og derved får vi en helt ny kloakledning inde i den gamle ledning. Hærdningen sker enten ved opvarmning af vandet i ledningen eller ved koldhærdning. Det er en god løsning, der tillige er både hurtigere og billigere end at udskifte de gamle rør.

Der kan være lidt lugtgener i forbindelse med arbejdet, men arbejdet er ikke skadeligt for omgivelserne.

 

 

 


Frem til 4. maj renoverer vi kloakken i Joachim Rønnows Vej fra nummer 13 til 23.

Vi benytter strømpeforingsmetoden, og det betyder, at vi kan renovere de eksisterende kloakledninger uden at grave i vejen. Derfor påvirker arbejdet ikke trafikken på vejen.

Strømpeforing fungerer ved, at vi fører en kunststofstrømpe i blød form gennem de eksisterende kloakrør. Når strømpen er på plads hærdes den, og derved får vi en helt ny kloakledning inde i den gamle ledning. Hærdningen sker enten ved opvarmning af vandet i ledningen eller ved koldhærdning. Det er en god løsning, der tillige er både hurtigere og billigere end at udskifte de gamle rør.

Der kan være lidt lugtgener i forbindelse med arbejdet, men arbejdet er ikke skadeligt for omgivelserne.


Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes plan at bebygge området langs Helsingør Motorvejen med både erhverv og kollegieboliger. Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning anlægge nye spildevandsledninger fra Statoil til Akademivej. Vores entreprenør indleder med at bore en spildevandsledning under Lundtoftegårdsvej lige nord for Lyngbygårdsvej.

Det betyder, at vejen ikke skal graves op under arbejdet, og derfor kommer det ikke til at påvirke trafikken. Spildevandsledningen skal tilsluttes en brønd på parkeringspladsen på hjørnet af Lundtoftegårdsvej-Lyngbygårdsvej. Derfor vil der være lidt gravearbejde omkring brønden på parkeringspladsen. Når vi er færdige, vil belægning med mere blive reetableret, og vi søger selvfølgelig for at ryde op efter os.

Efterfølgende fortsætter arbejde langs Lundtoftegårdsvej frem til Akademivej.


Vi er i gang med sidste etape af klimatilpasningsprojektet omkring Lyngby Stadion.

Arbejdet består af tre delprojekter – et regnvandsbassin i Badeparken, et regnvandsbassin ved Slotsvænget og 10 vejbede på Lundtoftevej.

Alle veje i området vil være farbare i anlægsperioden.

 

Læs mere om projektet her.