fbpx

Kontakt

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 72 28 33 60
Mail: forsyning@ltf.dk

Administration og Mølleåværket deler adresse.

Vær opmærksom på, at nogle gps-kort sender besøgende til Storkereden på motorvejen eller ned ad Dybendalsvej – det skal du ikke!
Kør ad Lundtoftevej, indtil du kan dreje op ad Hjortekærbakken. Her er der også er et skilt til Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 10-14

Vi er altid interesseret i at høre om forstyrrelser i vores forsyningsnet, så kontakt os endelig, hvis du oplever noget, der ikke er, som det skal være.

Uden for normal åbningstid bliver vores telefon besvaret af en vagt, der kan reagere på akutte hændelser.

 

Genbrugsplads

Vores genbrugsplads ligger på Firskovvej i Lyngby.

Genbrugspladsen har åben alle dage fra klokken 8–17. Vi holder dog lukket den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1.

Læs mere om genbrugspladsen her.

 

Klager

Hvis du vil klage over Lyngby-Taarbæk Forsyning, kan du skrive til os på forsyning@ltf.dk.

 

Forbrugerklageloven

Den nye forbrugerklagelov, der trådte i kraft den 1. oktober 2015, indeholder en bestemmelse om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager.

Det betyder, at forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Lyngby-Taarbæk Forsyning for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kroner, som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kroner. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.