fbpx

Finansiel strategi

Lyngby-Taarbæk Forsynings finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for den finansielle styring i Lyngby-Taarbæk Forsyning og Mølleåværket. Strategien beskriver håndteringen af koncernens likviditet, låntagning og finansielle risici, og hvem der har kompetence til at træffe beslutninger om dette.

Læs den finansielle strategi her.