Pesticid ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det aktuelle pesticid, desphenyl-chloridazon, er ikke fundet i drikkevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår i øjeblikket i pressen, at pesticidet, desphenyl-chloridazon, er fundet i drikkevandet i flere vandforsyninger i Danmark.  Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chloridazon, som har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i primært roer, rødbeder og løg produktion i perioden 1964-1996.  Stoffet blev forbudt i 1996.

Indhold af stoffet er fundet over grænseværdien for drikkevand i enkelte vandboringer andre steder i landet, men ikke i mængder, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Regnvand med indhold af pesticider og andre stoffer siver langsomt gennem jordlagene til det når grundvandet. Denne proces tager omkring 20-100 år. Når grundvandet pumpes op som drikkevand, finder vi derfor først pesticider i vores drikkevand mange år efter, det er anvendt på markerne. Ofte omtales dette som ”fortidens synder”, men det ændrer ikke ved, at det er et bærende princip, at drikkevandet ikke må indeholde pesticider og skal kunne drikkes efter en simpel vandbehandling.

I Lyngby-Taarbæk Kommune kommer ca. 1/3 af drikkevandet fra de to vandværker i kommunen og 2/3 af drikkevandet fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ikke tidligere undersøgt drikkevandet for chloridazon eller desphenyl-chloridazon. Forsyningen har nu udtaget prøver på begge vandværker og stofferne er ikke fundet.

På Sjælsø Vandværk er der i perioden 2002-2012 blevet undersøgt for chloridazon, men stoffet er ikke fundet. Der er ikke tidligere blevet undersøgt for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon. NOVAFOS har nu udtaget nye prøver i drikkevandet for chloridazon og desphenyl-chloridazon og oplyser, at stofferne ikke er fundet i drikkevandet.