Prisen for vand i 2015

priser-246x159Prisen for en m3 vand er wholesale jerseys China 58,46 kroner i 2015 Does mod 49,65 i 2014. Stigningen skyldes blandt andet øgede statslige afgifter samt stigning i vandafledningsafgiften. Men der sker et fald i prisen på cheap nba jerseys vandafgiften. Stigningen wholesale nfl jerseys i vandafledningsafgiften skyldes stigende investeringer til klimatilpasning og for at udbygge kloaksystemet.

Vi har effektiviseret vores virksomhed med 35 % -40 % i alle selskaber igennem de seneste seks år. Alene Website! inden for de sidste tre år har cheap jerseys vi effektiviseret 18 Italon millioner kroner ud af 62 millioner cheap jerseys kroner svarende til 30 % på driftsbudgettet.

Prisen dækker over en langt mere effektiv drift og langt større investeringer, der skal fremtidssikre vores område i forhold til forsyningssikkerheden og klimaforandringer.