Prisen for vand i 2015

priser-246x159Prisen for en m3 vand er 58,46 kroner i 2015 mod 49,65 i 2014. Stigningen skyldes blandt andet øgede statslige afgifter samt stigning i vandafledningsafgiften. Men der sker et fald i prisen på vandafgiften. Stigningen i vandafledningsafgiften skyldes stigende investeringer til klimatilpasning og for at udbygge kloaksystemet.

Vi har effektiviseret vores virksomhed med 35 % -40 % i alle selskaber igennem de seneste seks år. Alene inden for de sidste tre år har vi effektiviseret 18 millioner kroner ud af 62 millioner kroner svarende til 30 % på driftsbudgettet.

Prisen dækker over en langt mere effektiv drift og langt større investeringer, der skal fremtidssikre vores område i forhold til forsyningssikkerheden og klimaforandringer.